Версія від 15:17, 3 серпня 2021, створена Торопчинова Катерина (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Вологоємність ґрунту

Вологоє́мність ґру́нту — величина, що кількісно характеризує його водоутримуючу здатність.

Характеристика та класифікація

Ґрунт поглинає та утримує певну кількість вологи під дією капілярних і сорбційних сил. Залежно від умов, що утримують вологу, розрізняють кілька видів вологоємкості ґрунту:

  • максимальну адсорбційну;
  • капілярну;
  • польову;
  • повну.

Максимальна адсорбційна вологоємність ґрунту (пов’язана, сорбована, орієнтовна волога) — найбільша кількість міцно зв’язаної води, яку утримували сорбційні сили. Чим важчий гранулометричний склад ґрунту і вищий вміст у ній гумусу, тим більша частка зв’язаної, майже недоступної вологи у ґрунті.

Капілярна вологоємність ґрунту — максимальна кількість вологи, що утримується в ґрунті над рівнем ґрунтових вод капілярними (менісковими) силами. Залежить від потужності шару, в якому її визначають, та його віддаленості від дзеркала ґрунтових вод. Чим більша потужність шару і менше його віддалення від дзеркала ґрунтових вод, тим вища капілярна вологоємність ґрунту. При рівному віддаленні від дзеркала її величина зумовлена загальною і капілярною пористістю, щільністю ґрунту.

Із капілярною вологоємністю ґрунту пов’язана капілярна кайма (шар підпертої вологи між рівнем ґрунтових вод і верхньою межею фронту змочування ґрунту). Капілярна вологоємність ґрунту характеризує його культурний стан. Чим менше ґрунт оструктурений, тим більше в ньому відбувається капілярний підйом вологи, її фізичне випаровування та накопичення у верхній частині легкорозчинних (зокрема шкідливих) для рослин солей.

Польова вологоємність ґрунту — кількість води, що утримується ґрунтом тривалий час. Вологість піщаних ґрунтів при польовій вологоємності становить 4–10 %, супіщаних — 10–20 %, легко- та середньосуглинистих — 20–30 %, важкосуглинистих і глинистих — 30–40 %.

Величина польової вологоємності — важливий агрономічний показник. Знаючи вологість ґрунту у відсотках польової вологоємності, роблять висновки про забезпеченість рослин водою, у поливному землеробстві визначають час поливу. Оптимальна вологість ґрунту у відсотках польової вологоємності становить для польових, плодових і ягідних культур 70–80 %, для овочевих — 75–90 %.

Повна вологоємність ґрунту, водомісткість ґрунту — вміст вологи в ґрунті за умови повного заповнення всіх пор водою. При повній вологоємності ґрунту волога, що знаходилася у великих проміжках між частинами ґрунту, безпосередньо утримується дзеркалом води або водотривким шаром.

Значення та використання

Водомісткість ґрунту розраховують за її загальною пористістю. Значення величини повної вологоємності ґрунту необхідне для підрахунку здатності водовсмоктування без утворення поверхневого стоку, для визначення здатності водовіддачі ґрунту, висоти підйому ґрунтових вод під час рясних дощів або зрошення.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Суярко В. Г., Величко В. М., Гаврилюк О. В. та ін. Інженерна геологія. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. 296 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Вологоємність ґрунту // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вологоємність ґрунту (дата звернення: 26.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
24.07.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності