Додаткові матеріали

Коболев, Володимир Павлович

Коболев.JPG

Коболев, Володимир Павлович (31.08.1949, м. Ківерці Волинської обл.) — вчений–геофізик, океалоног, один з авторів геотектонічної гіпотези про ротаційний ріфтогенез як один із провідних механізмів розвитку Землі, доктор геологічних наук (з 2004), професор (з 2015).

Життєпис

Народився в сім’ї службовців. 1968 з відзнакою закінчив Київський геологорозвідувальний технікум і того ж року вступив на геологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка), який закінчив у 1973. Навчався в аспірантурі університету (1973–1976), упродовж 1976–1980 працював викладачем кафедри геофізики. З 1981 — в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, де пройшов шлях від молодшого до головного наукового співробітника.

Наукова діяльність

Наукові спрямування Коболева присвячені дослідженню геологічної будови літосфери акваторій Світового океану геофізичними методами. Він — учасник численних морських експедицій на науково–дослідних суднах «Академік Вернадський», «Михайло Ломоносов», «Професор Водяницький», «Професор Колесников», «Володимир Паршин» та «Київ». Брав участь у сезонних експедиційних дослідженнях Антарктичного півострова у районі станції «Академік Вернадський». Основні наукові досягнення Коболева пов’язані з вивченням теплофізичних властивостей, термічного режиму, глибинної будови літосфери і геодинамічних процесів Землі на основі комплексного аналізу геофізичних даних.

Розробив гіпотезу гарячих поясів Землі, в основі якої лежить науковий постулат переміщення в часі древніх магнітних полюсів і відповідно просторове розміщення автоматично пов’язаних з ними тектонічно ослаблених палеоекваторіальних зон. Вперше застосував плюм–тектонічну модель для з'ясування геодинамічної еволюції Чорноморського регіону, яка органічно вписується в концепцію походження і розвитку Середземноморського складчастого поясу.

Отримав вагомі результати в області теоретичних розробок механізму формування газогідратних покладів та газо–грязьового вулканізму Чорного моря.

Автор близько 300 наукових праць, у т. ч. 16 колективних монографій, 3 депонованих рукописів, має патент на винахід. Лауреат премії НАН України імені П. А. Тутковського (2016).

Праці

 1. Геодинамическая модель Черноморской мегавпадины // Геофизический журнал. 2003 №2. С.15–35.
 2. Горячие пояса Земли. Киев : Наукова думка, 2006. 312 с.
 3. Дегазация Земли: геофлюиды, нефть и газ, парагенезисы в системе горючих ископаемых // Геофизический журнал. 2006. 28, № 6. С. 150–160.
 4. Газовый вулканизм Черного моря. Киев : Логос, 2013. 384 с. (у співавт.)
 5. Петрофизическое глубинное моделирование Украинского щита. Киев: Наукова думка, 2013. 312 с. (у співавт.)
 6. Плюм–тектонический аспект рифтогенеза и эволюции мегавпадины Черного моря // Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2016, №2. С. 16–36.
 7. Термодинамические условия гидратообразования в Черном море // Науковий журнал. Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика. 2014, №1(3). С. 126–141.
 8. Термодинамические условия гидратообразования в Черном море // Науковий журнал. Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика. 2014, №1(3). С. 126–141.
 9. Плюм–тектонический аспект рифтогенеза и эволюции мегавпадины Черного моря // Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2016. №2. С. 16–36.
 10. Земля: виртуальность тектоники плит, конформность фиксизма и мобилизма // Геодинаміка, 2017, №1. С. 119–140.
 11. Эндогенные углеводороды палеоэкваториальных рифтогенных узлов Земли // Нафтогазова інженерія. Науково–технічний збірник. № 2. 2017. С. 1–18.
 12. Структурно–тектонические и флюидо–динамические аспекты глубинной дегазации мегавпадины Черного моря // Mining of Mineral Deposits, Volume 11 (2017), № 1. С. 31–49.

Література

 1. Коболев Володимир Павлович. Енциклопедія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. URL: eu.univ.kiev.ua
 2. Коболев Володимир Павлович. Науковці України – еліта держави. Том ІV. Київ : Логос Україна, 2015. 202 с.
 3. Владимир Павлович Коболев. К 60–летию со дня рождения // Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2009, №3. С. 102–103.

Автор

В. С. Білецький


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
04.01.2020

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності