Ґрунт

самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів

Відео

Меліорація. Сіль у ґрунті.

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності