Юридичний факт

Юриди́чний факт — передбачена гіпотезою норми права конкретна обставина, з настанням якої виникають, змінюються або припиняються правовідносини.

Характеристика

Юридичний факт і правовідносини — взаємозв’язані юридичні явища, між якими існує причинно-наслідковий зв’язок (складовими юридичних передумов правовідносин є «норма права», «правосуб’єктність», «юридичний факт»).

Класифікація

Розрізняють такі юридичні факти:

 • правостворюючі (є підставою виникнення правовідносин);
 • правозмінюючі (є підставою зміни правовідносин);
 • правоприпиняючі (є підставою припинення правовідносин).

З огляду на людину як суб’єкта свідомої, вольової поведінки (діяльності) серед юридичних фактів виокремлюють події та дії. «Бездіяльність» також може бути зовнішнім проявом волі, свідомості людини, мати юридичне значення.

Подіями є обставини, настання яких не залежить від волі людини. Види подій:

 • абсолютні — обставини (землетрус, повінь, цунамі тощо), виникнення яких повністю не залежить від волі людей;
 • відносні — обставини (народження дитини, смерть як результат самогубства тощо), виникнення яких має певний зв’язок із волею відповідних людей, а закінчення — не має.

За юридичною оцінкою, дія (бездіяльність) може бути

 • правомірною (дозволеною),
 • неправомірною (забороненою).

Правомірні дії, які спричинюють юридичні наслідки у правознавстві називають «юридичними вчинками».

Правомірні дії, що спричинюють певні юридичні наслідки як цілеспрямований результат цих дій, — юридичний акт.

Односторонні юридичні акти — результат волевиявлення одного суб’єкта правовідносин. Такими актами є певні правочини (укладання заповіту, публічна обіцянка винагороди тощо), звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, позовні заяви, апеляційні, касаційні скарги тощо.

Двосторонні юридичні акти є результатом добровільного волевиявлення сторін договірних правовідносин (цивільно-правові, трудові, господарські та інші індивідуально-правові договори). Видами неправомірних (протиправних) дій є правопорушення (злочини, дисциплінарні, адміністративні та інші правопорушення), об’єктивно протиправні дії (дія неделіктоздатного суб’єкта, безвинна дія).

За характером дії у часі розрізняють факти однократної (повернення позички, сплата судового збору тощо) і тривалої («факти-стани») дії.

Види юридичних фактів — дії, події та вчинки, встановлені (суддею, слідчим, прокурором тощо), зафіксовані (документально закріплені), засвідчені (вірність копії документа може бути засвідчена нотаріусом). Є факти, що не підлягають або підлягають обов’язковій державній реєстрації (реєструють акти цивільного стану: «смерть громадянина», «народження дитини», «шлюб» тощо).

Значення юридичних фактів мають правозастосовчі акти (судові вироки, рішення, накази, постанови слідчого). Інститут доказування у правозастосовчому процесі (цивільному, кримінальному, адміністративному тощо) припускає розрізнення фактів, що потребують і не потребують доказування. Наприклад, у цивільному процесі не потребують доказування загальновідомі факти, преюдиціальні факти, факти-презумпції.

Додатково

Певний юридичний факт може бути одночасно фактом і правостворюючим, і правозмінюючим, і правоприпиняючим. Прикладом може бути:

 • смерть громадянина, що спричинила виникнення спадкового правовідношення (у спадкоємців виникло право на майно померлого);
 • зміна житлового правовідношення (замість померлого орендарем стає інший член сім’ї);
 • припинення дії трудового правовідношення (між роботодавцем і померлою особою як найманим працівником).

Література

 1. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння // Право України. 2006. № 1. С. 113–116.
 2. Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования. Москва : Волтерс Клувер, 2007. 152 с.
 3. Венедіктов С. В. Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація // Форум права. 2012. № 1. С. 158–165.
 4. Штефан А. С. Процесуальний юридичний факт і його ознаки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 54–60.

Автор ВУЕ

А. М. Шульга

Покликання на цю статтю: Шульга А. М. Юридичний факт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Юридичний факт (дата звернення: 7.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
07.10.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності