Щебінь

Ще́бінь — неорганічний, зернистий, сипкий матеріал, одержаний унаслідок подрібнення гірських порід, гравію і валунів, а також побіжно добутих розкривних і вмісних порід або некондиційних відходів гірничих підприємств із переробки руд і неметалічних корисних копалин та подальшого розсіву продуктів подрібнення.

Щебінь кубовидний

Характеристика

Найякіснішою сировиною для виробництва щебеню є граніти. Вони містять порівняно невелику кількість темно-кольорових мінералів, які легко вивільняються під час подрібнення і сортування, мають високу міцність, морозостійкість, крихкі, тому легко подрібнюються з невеликою кількістю відходів, стійкі до вивітрювання. Найміцніші та морозостійкі дрібнозернисті, лейкократові різновиди гранітів.

У мігматитів і гнейсів нижчі якісні показники через наявність субпаралельного орієнтування темно-кольорових мінералів, що призводить до збільшення відходів і зменшення виходу щебеню.

Класифікація

За величиною (мм) виокремлюють класи щебеню: 3(5)–10; 10–20; 20–40; 40–70 та понад 70 мм (на вимогу споживачів). Щебінь як одна або суміш двох суміжних фракцій — фракціонований, як суміш більше двох суміжних фракцій — рядовий.

За формою зерен щебінь класифікують на лещатий і кубоподібний (більш цінний — кубоподібний).

За морозостійкістю розрізняють 7 марок щебеню (від Мрз-15 до Мрз-300). Регламентують також уміст пилоподібних і глинистих частинок (від 1 % для щебеню з вулканічних і метаморфічних гірських порід і до 2–3 % з осадових гірських порід). При цьому вміст глини в грудках не повинен перевищувати 0,25 %.

Щебінь маркують за міцністю відповідно до його призначення. Вміст зерен слабких порід із межею міцності за стиснення до 20 МПа не повинен перевищувати 5 % у щебені марок 1 000–1 400, 10 % у щебені марок 400–800, 15 % у щебені марок 200 і 300.

Виробництво та застосування

Технологія виробництва щебеню передбачає видобуток сировини переважно із застосуванням буропідривних робіт у кар’єрі, транспортування від кар’єру до бункерів дробильно-сортувальних заводів, подрібнення (від двох до чотирьох стадій), декілька стадій грохочення і, за необхідності, видалення надмірної кількості пилоподібних і глинистих частинок, промивання, зневоднення і складування. Природний і штучний щебінь використовують у будівництві, а також як наповнювач бетону, складник покриття автомобільних доріг, для баластування залізничних колій тощо. Сировиною для виробництва щебеню з природного каменю для будівельних і дорожних робіт є скельні гірські породи з об’ємною вагою 1,8–2,8 г/см3.

Щебінь в Україні

На початку 21 ст. Державним балансом України враховано 708 родовищ будівельного каменю, з яких розробляють близько 390. Найбільші підприємства з виробництва щебеню в Україні — Запорізький кар’єр, а також Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд» (Рівненська область), де отримують кубоподібний щебінь на спеціальних двомоторних дробарках ударної дії конструкції А. М. Сінозацького (нар. 1940; Україна).

Родовища гірських порід, які використовують для виробництва бутового каменю і щебеню, відомі в усіх геоструктурних регіонах України. Здебільшого розвідані запаси представлені вулканічними і метаморфічними породами: гранітами, гранодіоритами, андезитами, габро, кристалічними сланцями, кварцитами та ін. Для виробництва щебеню та буту застосовують переважно магматичні і метаморфічні гірські породи, менше — вулканічні й осадові.

Література

  1. Lexikon der Geowissenschaften : in 6 bd. / Hrsg. von Chr. Martin, M. Eiblmaier. Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2000–2002.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Щебінь // Шмиг Р. А., Боярчук В. М., Добрянський І. М. та ін.Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури. Львів : [б. в.], 2010. С. 219.
  4. Толмачов С. М. Міцність дорожніх бетонів з використанням свіжепідробленого щебеню різного генезису // Наукові нотатки. 2014. Вип. 45. С. 559–563.
  5. Crushed Stone Statistics and Information // United States Geological Survey. URL: https://www.usgs.gov/centers/nmic/crushed-stone-statistics-and-information

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Щебінь // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Щебінь (дата звернення: 28.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
29.04.2021

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності