Шорсткість

Шо́рсткість, шершавість, шерехатість — наявність нерівної, шкарубкої поверхні; шорстке місце поверхні; технічна характеристика виробу.

1) Шорсткість поверхні — її якість, зумовлена сукупністю виступів і западин, розташованих безперервно й рівномірно. Шорсткість поверхні визначають у числових величинах на базовій довжині за ступенем відхилення від теоретично гладких поверхонь заданої геометричної форми. Досліджують на невеликих ділянках поверхні (до декількох квадратних міліметрів). Базову довжину вибирають так, щоб на зміну висотних параметрів нерівностей не впливала хвилястість поверхні.

Шорскість поверхні — важливий показник у технічній характеристиці виробу та точності його виготовлення, що впливає на експлуатаційні властивості деталей і вузлів машин, — стійкість до зносу поверхонь тертя, витривалість, корозійну стійкість (див. Антикорозійність), збереження натягу в пресових з’єднаннях тощо. Шорсткість відноситься до мікрогеометрії твердого тіла і визначає його найважливіші експлуатаційні властивості.

Параметри шорсткості поверхні — середнє арифметичне відхилення профілю в межах базової довжини, висота нерівностей профілю, найбільша висота, середній крок місцевих виступів профілю — залежать від виду обробки (кування, відрізання, лиття, піскоструменева обробка, свердління, зенкерування, стругання, вальцювання, шліфування тощо) і регламентуються стандартами.

2) Шорсткість труб — наявність виступів на внутрішній поверхні труб, які впливають на втрати напору турбулентного руху за довжиною переміщення продуктів трубопроводом. Від шорсткості труби, ступінь якої визначає середня висота виступів Δ (абсолютна шорсткість) або відношення середньої висоти виступів до діаметра (радіуса) труби Δ / D або Δ / r (відносна шорсткість) залежить коефіцієнт гідравлічного тертя, а отже, і втрати напору під час гідравлічного транспортування. Найбільше цю залежність характеризують графіки інженера і фізика І. Нікурадзе (1894–1979; Грузія — Німеччина).

3) Шорсткість русла — нерівності поверхні дна і стінок каналів та річкових русел. Шорсткість русла визначають за такими основними факторами: розмір зерна відкладки, наявність валунів у потоковому каналі, варіації ширини та глибини каналів, біологічні фактори (висота трави, її різновиди тощо), намиви, які утворюють природні дамби. Від форми і розмірів поперечного перерізу та шорсткості стінок русла залежить швидкість безнапірного потоку, яку визначають за рівнянням (формулою) інженера Р. Меннінга (1816–1897; Франція — Ірландія).

Джерела

  1. ISO 468:1982 Surface Roughness — Parameters, Their Values and General Rules for Specifying Requirements. [W. p.] : ISO, 1982. 3 p.
  2. ISO 4288:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface Texture: Profile Method — Rules and Procedures for the Assessment of Surface Texture. [W. p.] : ISO, 1996. 8 p.
  3. ISO 1302:2002 Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of Surface Texture in Technical Product Documentation. [W. p.] : ISO, 2002. 60 p.

Література

  1. Buffington J., Montgomery D. Effects of Hydraulic Roughness on Surface Textures of Gravel-Bed Rivers // Water Resources Research. 1999. Vol. 35. Is. 11. P. 3507–3521.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Світлий Ю. Г., Білецький В. С. Гідравлічний транспорт. Донецьк : Східний видавничий дім ; Донецьке відділення НТШ ; Редакція гірничої енциклопедії, 2009. 436 с.
  4. Vieux B. E. Distributed Hydrologic Modeling Using GIS. 3rd ed. Dordrecht : Springer, 2016. 262 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Шорсткість // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Шорсткість (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
30.06.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності