Теплопровідність

сукупність незворотних фізичних процесів переносу тепла атомно-молекулярного процесу; передача теплової енергії в результаті теплового руху або взаємодії мікрочастинок від більш нагрітих тіл (або їх ділянок) до менш нагрітих

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності