Свобода совісті

1) внутрішня здатність суверенного суб’єкта до вільного самовизначення в духовній, світоглядній, політичній сферах свого життя, можливість творчої й відповідальної самореалізації на основі ціннісно-орієнтованого вибору; 2) у правовому дискурсі - свобода мати, приймати, змінювати релігійні вірування за власним бажанням, вільно висловлювати їх, дотримуватися релігійного культу, брати участь у роботі релігійних організацій, або не сповідувати жодної релігії

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності