Річкові відклади

Річкові́ ві́дклади — осадові утворення річкових русел, заплав, боліт, річкових дюн.

Для річкових відкладів характерні переважний розвиток уламкових порід, різноманітність і мінливість гранулометричного і мінералогічного складу, переважання пісків над глинами і наявність гальки.

Склад і потужність залежать від типу річки (гірська, рівнинна), її розмірів та від частини течії річки, де відбувалося накопичення осаду.

В алювії гірських річок галькові відклади поєднані з піщаними або глинистими осадами. Серед них зустрічаються розсипні родовища корисних копалин, відсутні, як правило, в алювії рівнинних річок. Склад важких мінералів різноманітний, іноді спостерігається великий уміст рудних мінералів.

Відклади рівнинних річок вирізняються сортуванням матеріалу, його обкатаністю, тонкозернистістю, пологішою косою шаруватістю. Поширені викопні річкові відклади відомі з докембрію. Використовують як піщано-гравійну сировину. Дельтові відклади виникають за рахунок річкових наносів у морях і озерах біля гирла річок. Складаються переважно з піщано-глинистих порід з окремими прошарками вапняків, рідше — вугілля або інших органічних утворень, покладів залізних і мідних руд.

Література

  1. Pedley H. M. Classification and Environmental Models of Cool Freshwater Tufas // Sedimentary Geology. 1990. № 68 (1–2). P. 143–154. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/003707389090124C
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Woodhouse D., Lambrechts J. Geology for Environmental Engineers. New York : Momentum Press, 2018. 196 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Річкові відклади // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Річкові відклади (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.09.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності