Районування сейсмічне

Районува́ння сейсмі́чне — поділ територій на райони різної сейсмічної активності.

Характеристика

Під час районування сейсмічного враховують:

  • наслідки землетрусів, що відбулися;
  • розташування гіпоцентрів землетрусів різної сили;
  • статистику повторюваності землетрусів певних енергетичних класів;
  • відомості про тектонічну (див. Тектоніка) і геоморфологічну (див. Геоморфологія) будову.

На картах районування сейсмічного для кожного району зазначають інтенсивність можливих землетрусів, яку оцінюють зазвичай за 12-бальною шкалою. Для прогнозування сили можливих землетрусів узагальнюють положення ізосейстів раніше зареєстрованих землетрусів.

Карти районування сейсмічного здебільшого будують у масштабах 1:2 500 000 — 1:10 000 000, оскільки сильні землетруси охоплюють велику територію. Ці карти, обґрунтовані тектонічними та сейсмічними даними, є одним зі складників норм і правил сейсмостійкого будівництва.

Крім того, проводять мікрорайонування сейсмічне, необхідне для оцінки ступеня руйнування від землетрусів у межах міст або районів. При цьому враховують приріст або зменшення їхньої бальності відповідно до середньої величини з урахуванням характеру ґрунтів (склад корінних і пухких відкладів, потужність шарів із різними фізичними параметрами), положення рівня ґрунтових вод і особливостей рельєфу місцевості.

Районування сейсмічне в Україні

Районування сейсмічне України виділяє: Закарпатську, Кримсько-Чорноморську, Південно-Азовську сейсмоактивні зони та частину зони Вранча.

Діапазон інтенсивності землетрусів у балах макросейсмічної шкали MSK-64 (Медведєва-Шпонхойєра-Карніка) за період повторюваності землетрусів Т = 500 р. становить 5–8, а за період повторюваності землетрусів Т = 5 000 р. — 5–10.

Див. також:

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Duggal S. K. Earthquake-Resistant Design of Structures. New Delhi : Oxford University Press, 2013. 528 p.
  3. Сейсмічне районування України // Карти України. URL: http://geomap.land.kiev.ua/zoning-16.html

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Районування сейсмічне // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Районування сейсмічне (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.10.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності