Районування гідрографічне

Районування гідрографічне — розподіл території на райони річкових басейнів (див. Басейн річки), здійснене для цілей водного менеджменту відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу. Гідрографічне районування України в 2016 затверджене Верховною Радою України і внесено до Водного кодексу України.

Основна гідрографічна одиниця

Законом визначено основну гідрографічну одиницю — район річкового басейну. Він збігається з басейном річки (у випадку великих річок), а для середніх і малих річок — є об’єднанням басейнів.

Виділено дев’ять районів басейнів річок: Дніпра, Дністра, Дунаю, Південного Бугу, Дону, Вісли, річок Криму, річок Причорномор’я, річок Приазов’я. Межі гідрографічних одиниць проходять вододілами річкових басейнів і не перетинають акваторій водосховищ та озер. Якщо частина річкового басейну знаходиться поза територією України (т. з. транскордонна річка), то й частина межі гідрографічної одиниці збігається з відповідною ділянкою державного кордону України (у річок Дунаю, Вісли, Дніпра, Дону). Для кожної гідрографічної одиниці розробляють план управління річковим басейном — документ, що містить аналіз екологічного стану та комплекс заходів для досягнення цілей з покращення якості вод у встановлені терміни.

Суббасейни

У 2017 Міністерством екології та природних ресурсів України у межах 4-х річкових басейнів було виділено 13 суббасейнів: у Дніпра (Верхній Дніпро, Середній Дніпро, Нижній Дніпро, р. Прип’ять, р. Десна); Дунаю (р. Тиса, р. Прут, р. Сірет; Нижній Дунай); Дону (р. Сіверський Донець; Нижній Дон); Вісли (р. Західний Буг, р. Сян).

Водогосподарські ділянки

Похідним від гідрографічного районування є водогосподарське районування — поділ основних гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки. Здійснюється для розроблення водогосподарських балансів, важливого механізму регулювання доступу до водних ресурсів. Водогосподарський баланс показує співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на певній території і потребами в них у межах цієї території за певний проміжок часу. Кількість та межі водогосподарських ділянок затверджені Міністерством екології та природних ресурсів України (2017). У межах районів річкових басейнів виділено 132 водогосподарські ділянки: Дніпро — 59; Дністер — 12; Дунай — 8; Південний Буг — 11; Дон — 20; Вісла — 3; річки Криму — 8; річки Причорномор’я — 4; річки Приазов’я — 7.

На основі водогосподарських балансів встановлюють ліміти забору води із водних об’єктів різними водокористувачами (промисловість, житлово-комунальне та сільське господарство).

2311432.jpg
Картосхема гідрографічного районування території України (2016)

Додатково

Методика районування гідрографічного України була розроблена авторським колективом вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та провідними спеціалістами Державного агентства водних ресурсів України у 2013.

Джерела

  1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом: Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII // Відомості Верховної Ради. 2016. № 46, ст.780. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19#Text

Література

  1. Гребінь В. В., Мокін В. Б., Сташук В. А. та ін. Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу. Київ : Інтерпрес, 2013. 55 с.
  2. Afanasyev S. A. Grebin’ V. V., Mokin V. B. et al. Optimization of Hydrographic and Water-management Regionalization of Ukraine according to World Approaches and Principles of the EU Water Framework Directive // Hydrobiological Journal. 2016. 5(52). P. 81–92.
  3. Хільчевський В. К., Гребінь В. В. Гідрографічне та водогосподарське районування території України, затверджене у 2016 р. — реалізація положень ВРД ЄС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. № 1(44). С. 8–20.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Районування гідрографічне // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Районування гідрографічне (дата звернення: 6.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.07.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності