Містицизм

1) сукупність теологічних та філософських доктрин, які обґрунтовують і описують містичний досвід (напр., ісихазм, гностицизм, суфізм, тантризм та ін.); 2) особливий спосіб розуміння і сприйняття світу на засадах інтуїтивізму, алогізму, ірраціоналізму, символізму, поєднаний із практикою психофізичних вправ


Пишіть за адресою [email protected]

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності