Мацерали

Мацерали ел page-0004.jpg

Мацера́ли (від лат. мacer — тонкий, слабкий) — елементарні органічні мікрокомпоненти кам’яного вугілля, що розрізняються тільки під мікроскопом за характерними петрографічними ознаками: оптичними властивостями (колір, відбивна здатність, анізотропія, заломлення, їх показники), рельєфом, морфологією, розміром.

Загальний опис

Мацерали, на відміну від мінералів, не мають кристалічної будови та постійного хімічного складу. Є залишками неповного розкладу відмерлих рослин під час генезису (торфо-, сапрогенезису) та наступного вуглеутворення в процесі регіонального метаморфізму. Хімічний склад, фізичні та технологічні властивості мацералів змінюються в залежності від ступеня вуглефікації зі збереженням природи рослинного матеріалу та змін у процесі генезису.

Класифікація

Розрізняють такі групи мацералів: гумініт Н (у бурому м’якому вугіллі), вітриніт Vt (у бурому щільному, кам’яному вугіллі та антрациті), семівітриніт Sv, інертиніт І (фюзенізовані компоненти, з домішками вищих рослин), ліптиніт L. Мацерали, як правило, визначають за двома показниками оптичних властивостей: відбивною здатністю та анізотропією відбивання. Порівняно з мацералами групи вітриніту ліптиніт має нижчі показники відбивання та анізотропії відбивання. В кам’яному вугіллі високого ступеню вуглефікації Rr 1,6–2,5 %, показники відбивання мацералів групи Vt i L близькі і візуально під мікроскопом не розрізняються. Інертиніт та семівітриніт мають вищі значення показників відбивання порівняно з вітринітом. Вони ізотропні або слабко анізотропні.

Існує декілька класифікацій мацералів, побудованих за оптичними властивостями та різною мірою деталізації виділень мікрокомпонентів, морфологією, розміром, ступенем збереженості структури залишків рослинного матеріалу, за гістологічною та систематичною приналежністю мацералів.

Зазвичай мацерали визначають у відбитому світлі (за стандартними методиками), рідше — у прохідному світлі, із застосуванням окиснювального або йонного травлення, методами флуоресцентної та електронної мікроскопії.

Стандартні методи включають також визначення мінеральних домішок. Мінеральні включення, як правило, містять такі компоненти: глинисті мінерали, оксиди кремнію, карбонати, сульфіди заліза, кварц та ін.

Інші властивості мацералів визначаються безпосередньо у вугіллі (показники заломлення, мікротвердість, крихкість) і за аналізами концентратів мацералів, виділених вручну з крупних грудок вугілля або з тонкоподрібненого вугілля шляхом мацерації чи за питомою вагою.


Класифікація мацералів бурого вугілля :

  • групи гумініту: підгрупа гумотелініту: текстиніт, текстоульмініт, ульмініт, евульмініт; підгрупа гумодетриніту: атриніт, дензиніт; підгрупа гумоколініту: гелініт (субмацерали: телогумініт, детрогелініт, евгелініт, поригелініт), корпогелініт;
  • групи інертиніту: фюзиніт, семіфюзеніт, макриніт, склеротиніт, інертодетриніт;
  • групи ліптиніту: спориніт, кутиніт, субериніт, резиніт, ліптодетриніт, альгінат, бітумуніт.

Класифікація мацералів кам’яного вугілля та антрацитів:

  • групи вітриніту: телініт (субмацерал: колотелініт), вітродетриніт (колодетриніт, десмоколініт), колініт (коловітриніт, корпоколініт);
  • групи семівітриніту: семітелініт, семіколініт;
  • групи інертиніту: фюзиніт, семіфюзиніт, макриніт, мікриніт, склеротиніт, інертодетриніт.
  • групи ліптиніту: спориніт (субмацерали: теньюспориніт, крассиспориніт, мікроспориніт, мегаспориніт), кутиніт, субериніт, резиніт, ліптодетриніт, альгініт.

Література

  1. В. С. Білецький, В. І. Саранчук, В. В. Ошовський. Основи хімії і фізики горючих копалин. Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. С. 600.
  2. Маценко Г., Білецький В., Шендрік Т. Короткий словник з петрографії вугілля. Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. 74 с.
  3. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004—2013.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю: Білецький В. С., Маценко Г. П., Саранчук В. І. Мацерали // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Мацерали (дата звернення: 27.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
29.04.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності