Кубофутуризм

локальний авангардний напрямок, заснований на переосмисленні ідей кубізму, футуризму, неопримітивізму

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності