Комплексні руди

Ко́мплексні ру́ди — природні мінеральні утворення, що містять декілька металів або інших цінних компонентів у таких сполуках і концентраціях, за яких їхнє промислове використання технологічно можливе та економічно доцільне.

Характеристика

Розрізняють полімінеральні та поліелементні комплексні руди.

Полімінеральні комплексні руди складаються з декількох мінералів різного складу, придатних для роздільного використання. Наприклад: мідно-молібденові руди — природні мінеральні утворення, що містять мідь і молібден. Це руди, в яких мідний мінерал звичайно представлений халькопіритом, борнітом, халькозином, ковеліном, малахітом, азуритом, купритом, теноритом і самородною міддю. Молібденовий мінерал — молібденіт MoS2 із домішкою феримолібдиту.

Поліелементні комплексні руди складаються з декількох металів, що входять до складу одного мінералу. Наприклад: поліметалічні руди — природні комплексні мінеральні утворення, які містять низку хімічних елементів, серед яких найціннішими компонентами є свинець і цинк, супутніми — мідь, срібло, золото, олово, стибій, бісмут, іноді індій, галій та інші. Вміст цінних компонентів — від декількох до 10 %. Основні мінерали поліметалічних руд: галеніт, сфалерит, халькопірит, пірит, каситерит.

Використання

Промислове використання комплексних руд здійснюють трьома способами:

  • при роздільному відпрацюванні полімінеральних руд, якщо вони складають різні частини рудних тіл;
  • у процесі первинного перероблення полімінеральних руд при їхньому селективному збагаченні;
  • під час вилучення цінних елементів-домішок із комплексних руд та їхніх концентратів при металургійному переділі.

За рахунок вилучення супутних компонентів економічна ефективність використання комплексних руд зростає в 2–3 рази.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Гурський Д. С. Металічні корисні копалини // Гурський Д. С., Єсипчук К. Ю., Калінін В. І. та ін. Металічні і неметалічні корисні копалини : в 2 т. Київ : Центр Європи, 2006. Т. 1. 785 с.
  3. Гурський Д. С. Неметалічні корисні копалини // Гурський Д. С., Єсипчук К. Ю., Калінін В. І. та ін. Металічні і неметалічні корисні копалини : в 2 т. Київ : Центр Європи, 2006. Т. 2. 552 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Комплексні руди // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Комплексні руди (дата звернення: 7.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.06.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності