Коксування


Коксування – переробка природного палива нагріванням до температури 900–1050 °С без доступу повітря для одержання коксу, коксового газу та деяких побічних продуктів.

Пов’язані терміни: коксова піч.


Пишіть за адресою [email protected]

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності