Гідрометеорологія

Гідрометеороло́гія (грец. Υδρομετεωρολογία; від давньогрец. ὕδωρ«вода», μετ-έωρα — «небесні явища», λογία«наука») — комплекс наук про гідросферу та атмосферу Землі, який поєднує розділи метеорології, океанології та гідрології суходолу з метою вивчення процесів перенесення води й енергії між поверхнею суші та нижніми шарами атмосфери. Найбільш очевидною інтеграція цих наук стала у 20 ст.

В гідрометеорологічних дослідженнях застосовуються супутники погоди (супутник GOES-NEXT? США)
Автоматичний гідрологічний пост для виміру рівня води у річці з системою передачі даних через супутник

Характеристика

Предмет дослідження та основні методи

Предметом дослідження гідрометеорології є атмосфера, Світовий океан та поверхневі води суходолу в їхньому взаємозв’язку. Основну увагу приділяють взаємодії кругообігу води й атмосфери з метою прогнозування кількості опадів та їхнього розподілу в гідрологічних басейнах, впливу на річковий стік.

Основні методи, які застосовуються в гідрометеорології: постійний моніторинг певних характеристик атмосфери й гідросфери; польові та експедиційні спостереження; дистанційне зондування; чисельне й лабораторне моделювання.

Основні завдання

Основними завданнями гідрометеорології є:

 • дослідження стану водної та повітряної оболонок Землі;
 • вивчення основних взаємозв’язків між компонентами кліматичної системи;
 • дослідження процесів і наслідків антропогенного впливу на атмосферу та гідросферу на глобальному, регіональному і локальному рівнях;
 • вивчення стихійних гідрометеорологічних явищ;
 • прогнозування стану кліматичної системи на глобальному, регіональному і локальному рівнях;
 • забезпечення господарської та інших видів діяльності людини.

Гідрометеорологічне прогнозування та оцінювання ризиків

Один з найважливіших аспектів гідрометеорології пов’язаний із прогнозуванням і необхідністю пом’якшення наслідків сильних опадів. Метеорологи передбачають кількість атмосферних опадів у певному районі, а гідрологи на цій основі окреслюють вплив опадів на водні об’єкти та місцевість загалом (можливість виникнення паводків, повеней тощо).

Існує три основних способи моделювання гідрометеорологічних явищ під час прогнозування погоди: прогнозування поточної погоди (на кілька годин наперед); чисельне прогнозування погоди (на кілька днів або тижнів); статистичні методи (на тижні і місяці).

Важливим компонентом гідрометеорологічної діяльності є зниження ризиків, пов’язаних із паводками, повенями та іншими гідрологічними загрозами. Для цього необхідно знати про можливі гідрологічні явища, очікувані в конкретному регіоні. Після їхнього аналізу встановлюють системи швидкого інформування населення. Здійснюють заходи із захисту населення під час небезпечних подій.

Міжнародні організації та програми

Координацію діяльності національних метеорологічних і гідрологічних служб, незалежно від їхніх автентичних назв та відомчої підпорядкованості, здійснює Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) — спеціалізована міжурядова установа ООН, яка заснована в 1950 та об’єднує понад 190 країн.

У ЮНЕСКО діє низка програм та заходів, спрямованих на вивчення стихійних явищ гідрометеорологічного походження та пом’якшення їхніх наслідків. До небезпек відносять результати природних процесів і атмосферних, гідрологічних або океанологічних явищ, таких як паводки, наводнення, тропічні циклони, посуха і опустелювання.

У багатьох країнах створено оперативний гідрометеорологічний потенціал для надання допомоги в прогнозуванні, попередженні та інформуванні громадськості про ці загрози.

Світовий банк та Глобальний фонд зі зменшення небезпеки лих і відновлення (англ. Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, GFDRR) мають програми співпраці з національними гідрометеорологічними організаціями в усьому світі з метою зміцнення мережі гідрометеорологічних служб.

Гідрометеорологія в Україні

В Україні гідрометеорологічна діяльність унормована Законом України «Про гідрометеорологічну діяльність» (1999). У цьому ж законі є термін «національна гідрометеорологічна служба», хоч від 2011 окремої гідрометслужби в Україні немає. Її правонаступником став Український гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), що виконує метеорологічні та гідрологічні спостереження на території країни. Укргідрометцентр виконує функції національного центру з обміну інформацією з регіональними та світовими метеорологічними центрами в межах діяльності ВМО.

Провідною науковою установою є Гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України (УкрГМІ). УкрГМІ координує та здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі гідрометеорології і моніторингу стану довкілля.

Гідрометеорологічні дослідження та підготовку фахівців із гідрометеорології забезпечують Одеський державний екологічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та деякі інші заклади вищої освіти.

Література

 1. Про гідрометеорологічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 16. Ст. 95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-14#Text
 2. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986–2005 рр.) / За ред. В. М. Ліпінського, В. І. Осадчого, В. М. Бабіченко. Київ : Ніка-Центр, 2006. 312 с.
 3. Гідрометеорологічна служба України / За ред. В. М. Ліпінського. Київ : Сталь, 2015. 292 с.
 4. Хільчевський В. К., Осадчий В. І. Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2016. Вип. 269. С. 173–183.
 5. Kevin S. Hydrometeorology: Forecasting and Applications. 2nd ed. Cham : Springer, 2016. 427 p.
 6. Hydrométéorologie // Groupe Banque mondiale. 2017. URL: https://www.banquemondiale.org/fr/results/2017/12/01/hydromet

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Гідрометеорологія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Гідрометеорологія (дата звернення: 6.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.04.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності