Газоспоживання

Газоспожива́ння — використання природного газу промисловими та побутовими об’єктами.

Виділяють газоспоживання побутовими, комунальними, промисловими об’єктами, електростанціями, а також пов’язане з опаленням і вентиляцією.

Розрізняють нерівномірності газоспоживання: добову, тижневу, сезонну, що відображають відповідно в добовому, тижневому та річному графіках газоспоживання.

Річні графіки газоспоживання, складені за осередненими для кожного місяця добовими витратами, враховують у

  • плануванні видобутку газу;
  • виборі й обґрунтуванні заходів для забезпечення регулювання нерівномірності газоспоживання;
  • забезпеченні надійності й підвищенні ефективності роботи газорозподільних систем.

Добова й тижнева нерівномірності газоспоживання пов’язані з режимами використання газу промисловими та побутовими об’єктами, сезонна — переважно з опалювальним навантаженням.

Зі збільшенням кількості об’єктів нерівномірність газоспоживання зменшується.

Сезонну нерівномірніть газоспоживання компенсують за рахунок запасів газу в підземних газових сховищах, резерву продуктивності магістральних газопроводів, буферних споживачів газу.

Добову й тижневу нерівномірності газоспоживання регулюють за допомогою станцій пікового газоспоживання, до яких належать сховища скраплених вуглеводневих газів (метану, пропану, бутану) та устаткування регазифікації, а також акумулюючих ємностей газопостачальної системи (див. Газопостачання).

Література

  1. Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу : в 2 т. Київ : Міжнародна економічна фундація, 2004. Т. 1. 551 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Українська нафтогазова енциклопедія / За заг. ред. В. С. Іванишина. Львів : Сполом, 2015. 603 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Газоспоживання // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Газоспоживання (дата звернення: 7.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
07.10.2021


Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності