Вітриніт

Група вітриніту:
а — колініт (гомогенний сірий) з кутинітом (чорний); відбите світло; імерсія
б — колініт (гомогенний сірий), корпоколініт (темносіре овальне тіло ліворуч), телініт (нерівномірна смуга в центрі), білі сфероліти — пірит; відбите поляризоване світло; стан згасання
в — вітродетриніт; відбите світло; імерсія
г — колініт (зверху), телініт (знизу)

Вітрині́т (від лат. vitrum — скло) — група мацералів сірого кольору, які за відбивною здатністю займають проміжне положення між асоційованими більш темними ліптинітами та більш світлими інертинітами.

Загальний опис

Містить мацерали, які різняться оптичними властивостями: кольором, ступенем відбиття світла, анізотропією:

  • в кам'яному вугіллі низької і середньої стадій вуглефікації в прохідному і відбитому світлі з імерсією;
  • в кам'яному вугіллі високої стадії вуглефікації не розрізняються (але помітні після окиснювального або йонного травлення на полірованій поверхні);
  • в антрацитах у відбитому поляризованому світлі при несхрещених ніколях (див. Ніколя призма) в положенні прояснення і згасання на вертикальних (перпендикулярних нашаруванню) полірованих зрізах антрацитів, а також при травленні поверхні.

Фізико-хімічні характеристики

Вітриніт зустрічається у вугіллі у вигляді: відносно чистих шарів або лінз товщиною від декількох мікронів до декількох сантиметрів; суцільної фази (матрикса), що зв’язує інші компоненти вугілля або аморфного заповнення осередків, пор і тріщин. В осадових породах вітриніт залягає у вигляді ізольованих шарів і лінз або кутастих і заокруглених зерен. Має відносно високий уміст кисню в порівнянні з мацералами інших груп.

Поширення

Найчастіше зустрічається в пластах кам'яновугільного періоду в Північній півкулі (60–80 % об'ємних), у вугіллі Гондвани < 20 % об'ємних. На вітриніт багате вугілля третинного періоду.

Технологічні властивості

Вітриніт — основний компонент вугільних родовищ світу. Від його властивостей залежить більшість промислових процесів, де використовується вугілля.

У вугіллі середньої якості вітриніт легко плавиться в ході коксування. Ця властивість також відбивається на перебігу й продуктах гідрогенізації і спалення. Окиснення в процесі зберігання призводить до погіршення якості вітриніту, зокрема, термопластичності (у бітумінозного вугілля).

Див. також Мацерали, Петрографія вугілля.

Nf,.jpg

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Білецький В. С., Саранчук В. І., Ошовський В. В. Основи хімії і фізики горючих копалин. Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. С. 600.
  3. Маценко Г., Білецький В., Шендрік Т. Короткий словник з петрографії вугілля. Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. 74 с.
  4. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : у 8 кн. Київ : Ніка-Центр, 2014. Кн. 3: Південний нафтогазоносний регіон. 215 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький, Г. П. Маценко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С., Маценко Г. П. Вітриніт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вітриніт (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.05.2020

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності