Вулканічні гірські породи

Вулкані́чні гірські́ поро́ди — ендогенні гірські породи, що утворюються внаслідок вивержень вулканів.

Первинним джерелом вулканічих гірських порід є магма.

Класифікація

Підставами для класифікації вулканічних гірських порід є їх хімічний склад, структурно-текстурні особливості, ступінь збереження речовини породи.

Характер вивержень впливає на виокремлення вулканічних ефузивних гірських порід, утворених унаслідок виливання й охолодження лави, та вулканогенно-уламкових (продукти вибухових вивержень) — пірокластичних порід. Обидва типи порід можуть залягати як стратифіковані товщі (див. Стратифікація).

Види ефузивних вулканічних гірських порід відповідно до їх хімічного складу: лужноземельні, лужні, основні (недонасичені кремнієвою кислотою), середні (насичені кремнієвою кислотою) і кислі (перенасичені кремнієвою кислотою). Давні ефузивні породи кваліфікують як палеотипні, незмінені — кайнотипні. Серед кайнотипних порід найпоширеніші базальти, андезити, трахіти, ліпарити та їхні палеотипні аналоги за хімічним складом — відповідно діабази, базальтові і андезитові порфірити, трахітові і ліпаритові порфіри.

В’язкість лав і їхній температурний режим впливає на форму ефузивних тіл. Малов’язкі базальтові лави утворюють покривала і потоки. Під час виверження в’язких лав виникають куполи і голки (дацити, ліпарити). Унаслідок заповнення розплавом тріщин і каналів з’являються дайки і неки.

Різновиди пірокластичних порід:

  • пухкі (вулканічний попіл, пісок, вулканічні бомби тощо);
  • ущільнені;
  • зцементовані (туфи, туфо-брекчії та ін.).

Уламковими вулканічними гірськими породами, крім пірокластичних, є вулканогенно-осадові.

Проміжні типи вулканічних гірських порід: туфолави (переважно виникли з пінистих лавових потоків) та ігнімбрити (вулканогенно-уламковий матеріал, що спікся).

Гірські породи вулканічного походження, які утворилися під поверхнею Землі, називають плутонічними або інтрузивними (залежно від глибини утворення). Вони мають великі кристали через повільне охолодження, наприклад, долерит і граніт. Ті, що з’явилися в результаті екструзії на поверхні, називають екструзивними. Завдяки швидкому охолодженню їхні кристали менші за розміром (прикладом є базальт).

Поширення

На території України вулканічні гірські породи поширені на Закарпатті, в Криму та в межах Українського кристалічного щита. Найдавнішими виверженими породами нижньоархейського віку є породи дніпровського інтрузивного комплексу. Залягають вони на площах Середнього Придніпров’я, від міст Кременчука і Кривого Рогу на заході до Оріхово-Павлоградської смуги на сході. Представлені плагіогранітами і зв’язаними з ними мігматитами, діоритами, а також гнейсоподібними тоналітами.

Застосування

Вулканічні гірські породи використовують як будівельний і облицювальний камінь, для кам’яного лиття, в керамічній промисловості, як добавки до цементу та бетону.

Див. також

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Okrusch M., Matthes S. Mineralogie. Einführungin die spezielle Mineralogie, Petrologieund Lagerstättenkunde. 9 aufl. Berlin : Springer, 2014. 728 p.
  3. Volcanic Rocks and Soils // Ed. by T. Rotonda, M. Cecconi, Fr. Silvestri et al. Boca Raton : CRC Press, 2015. 224 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Вулканічні гірські породи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вулканічні гірські породи (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.10.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності