Вологоємність

Вологоє́мність — здатність речовини поглинати й утримувати певну кількість вологи.

Вологоємність виражають у вагових чи об’ємних одиницях, оцінюють за відносним ваговим або об’ємним вмістом (у %) вологи шляхом зважування зразків.

Розрізняють вологоємність

  • максимальну гігроскопічну;
  • максимальну молекулярну;
  • капілярну;
  • повну.

Максимальна гігроскопічна вологоємність — найбільша кількість води, яку може сорбувати речовина з повітря за повного насичення його водяною парою.

Максимальна молекулярна вологоємність — вологість речовини, що відповідає максимальному вмісту в ній фізично зв’язаної води. Є інтегральною (сумарною) оцінкою видів вологи — капілярної внутрішньої та частково зовнішньої, плівкової, яка не видаляється механічно.

Капілярна вологоємність — вологість речовини, що відповідає заповненню водою капілярних порожнин (декілька відсотків для пісків, 18–50 — для глин).

Повна вологоємність — максимальна кількість води, що утримується речовиною за повного насичення її водою.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Суярко В. Г., Величко В. М., Гаврилюк О. В. та ін. Інженерна геологія. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. 296 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Вологоємність // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вологоємність (дата звернення: 6.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
23.07.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності