Водоносність річки

Амазонка має найбільшу водоносність серед річок світу.
Фото річки в шт.  Амазонас, Бразилія

Водоно́сність рі́чки — показник середнього багаторічного стоку річки.

Визначають витратою води в річках3/с) або об’ємом її водного стоку
(км3/рік).

Зазвичай, використовують для порівняння середнього стоку між різними річками.

Загалом, чим більший водозбір або площа басейну річки, тим більша її водоносність. Така залежність може порушуватися, оскільки, крім розмірів річкового басейну, визначальними є також кліматичні чинники із водним балансом. Останній залежить від співвідношення між атмосферними опадами та випаровуванням на певній території.

Найбільшу водоносність мають великі річки, що протікають у добре зволожених районах земної кулі та живляться переважно за рахунок дощів. Це великі річки Південної та Південно-Східної Азії, екваторіальної частини Південної Америки.

Найбільшу водоносність мають (км3/рік):

Водоносність найбільших річок Європи:

Водоносність Дніпра — 53 км3/рік.

Додатково

Розрізняють поняття «водоносність річки» та «водність річки» — кількість води, що переносить річка за будь-який інтервал часу (місяць, сезон, рік, кілька років), порівняно із середньою багаторічною величиною водного стоку цієї річки за аналогічний період. Поняття «водність річки» використовують для оцінювання змін водного стоку конкретної річки в часі, наприклад, під впливом антропогенних або кліматичних чинників.

Література

  1. Львович М. И. Мировые водные ресурсы и их будущее. Москва : Мысль, 1974. 448 с.
  2. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 399 с.
  3. Middleton N. Rivers: A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2012. 127 p.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Водоносність річки // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Водоносність річки (дата звернення: 6.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
01.08.2021Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності