Води шахтні

Во́ди ша́хтні, во́ди кар’є́рні, во́ди руднико́ві — підземні та поверхневі води, що надходять у гірничі виробки та ускладнюють умови розкриття й добування корисних копалин.

Негативно впливають на техніку й технологію ведення гірничих робіт і погіршують якість видобутих корисних копалин.

Можуть бути забруднені механічними, хімічними, бактерійними домішками, а на глибоких шахтах мають також високу мінералізацію (іноді понад 70 г/л). Температура шахтної води на глибині 1 000 м у середньому складає 30 °С. Є райони, у яких шахтна вода значно тепліша: у глибокій шахті поблизу м. Аахена (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія, Німеччина) має температуру до 72 °С.

На поверхні перед скиданням у водостік і водойму шахтні води очищають.

Способи очищення:

- відстоювання у ставках-накопичувачах — застосовують для вод із підвищеним вмістом механічних домішок;

- нейтралізація — використовують для кислих вод;

- демінералізація — піддають високомінералізовані води.

В окремих випадках здійснюють поховання шахтних вод на великих глибинах в ізольованих пластах-колекторах.

Очищені шахтні води використовують на гірничих підприємствах для пилопригнічення (пилоподавлення), гідравлічного транспортування корисних копалин і гірських порід, збагачення, знесолення солоного вугілля під час його видобутку та ін.

Література

  1. Younger P., Banwart S., Hedin R. Mine Water — Hydrology, Pollution, Remediation. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002. 442 p.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Инкин А. В. Актуализация применения шахтных вод для тепло- и холодоснабжения зданий // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. 2014. Вып. 76. С. 137–142.
  4. Лапшин О. Є., Лапшин О. О., Лапшина Д. О. Використання шахтних вод для нормалізації мікроклімату в гірничих виробках глибоких шахт // Вісник Криворізького національного університету. 2015. Вип. 40. С. 27–33.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Води шахтні // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Води шахтні (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
15.06.2021

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності