Бітуми штучні

Bitumen2.jpg

Бі́туми шту́чні — продукти переробки нафти й кам’яного вугілля, тверді пластичні або в’язкі суміші вуглеводнів та їхніх похідних.

Штучні бітуми отримують переважно із залишків переробки нафти, крекінгу, очищення мастил (нафтові бітуми), кам’яновугільної смоли (кам’яновугільні бітуми), унаслідок екстракції з торфу (бітуми торфові) та бурого вугілля (бітуми вугільні). В Україні екстракцію бітумів із торфу та бурого вугілля проводять бензолом.

Бітуми, виділені з торфів та бурого вугілля, різняться за зовнішніми ознаками й фізичними якостями. Вони можуть мати жовте, світло-коричневе, буре або чорне забарвлення. Одні з них — тверді й крихкі, інші — аморфні порошки або мастилоподібні та смолоподібні продукти різної в’язкості.

Складниками торфових і вугільних бітумів є воски та смоли. Що більше восків містять у своєму складі бітуми, то вони цінніші.

Нафтові бітуми застосовують здебільшого у шляховому будівництві (асфальт, дорожний бітум), для виготовлення покрівельних, гідроізоляційних матеріалів.

Найбільш безпечними щодо канцерогенного впливу на людину є прямогінні нафтові бітуми БН-3 та БН-4, які рекомендовано використовувати під час брикетування вугілля. Кам’яновугільні бітуми з підвищеною канцерогенністю застосовують у шляховому будівництві лише після додаткової обробки.

Див. також

Література

  1. Lexikon der Geowissenschaften : in 6 bd. / Hrsg. von Chr. Martin, M. Eiblmaier. Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2000–2002.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Білецький В. С., Саранчук В. І., Ільяшов М. О. та ін. Основи хімії і фізики горючих копалин. Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. 640 с.
  4. Кривенко П. В. Будівельне матеріалознавство. Київ : Кондор, 2012. 624 с.
  5. Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я., Нагурський О. А. та ін. Методи одержання бітумів з залишків переробки важких нафт // Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 5 (4). С. 45–48.
  6. Advances in Asphalt Materials / Ed. by Sh.-Ch. Huang, H. Di Benedetto. Cambridge : Elsevier Science & Technology, 2015. 492 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Бітуми штучні // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бітуми штучні (дата звернення: 6.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.10.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності