Бітуми вугільні

Бі́туми ву́гільні — продукти, які вилучають із окремих типів викопного вугілля за допомогою органічних розчинників.

Природа органічної речовини, її склад, ступінь метаморфізму, умови вилучення впливають на вихід вугільних бітумів, що перебуває здебільшого в межах 1–22 %. Що вищий ступінь вуглефікації, то меншим є вихід бітумів. Наприклад, вміст смол у вугіллі Дніпровського вугільного басейну становить 2,3–20,9 %, у землистому бурому вугіллі Німеччини — 6,3–36,6 %, у бурому вугіллі США — 1,6–14,2 %. Найвищий вихід у бурого вугілля групи Б 1.

Найціннішою з погляду застосування є воскова частина (сировина для одержання буровугільного воску — «монтан-воску»). Екстракційні смоли використовують також як пом’якшувачі у виробництві лаків, гум та пластичних мас і як замінники фенолів у виробництві лаків, клеїв тощо. У Дніпровському вугільному басейні гумусове та гуміто-ліптобіолітове вугілля має високий вихід бітумів (8–20 %) при низькому вмісті смол (до 25 %), а отже, є перспективною сировиною для виділення буровугільного воску.

Див. також

Література

  1. Lexikon der Geowissenschaften : in 6 bd. / Hrsg. von Chr. Martin, M. Eiblmaier. Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2000–2002.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Білецький В. С., Саранчук В. І., Ільяшов М. О. та ін. Основи хімії і фізики горючих копалин. Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. 640 с.
  4. Кривенко П. В. Будівельне матеріалознавство. Київ : Кондор, 2012. 624 с.
  5. Advances in Asphalt Materials / Ed. by Sh.-Ch. Huang, H. Di Benedetto. Cambridge : Elsevier Science & Technology, 2015. 492 p.


Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Бітуми вугільні // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бітуми вугільні (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.10.2020

,

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності