Біогенні гірські породи

Вапняк. Викопні рештки організмів

Біоге́нні гірські́ поро́ди, біоліти — осадові гірські породи, що складаються з продуктів життєдіяльності тварин та рослин, або є їхніми залишками, які не розклалися. Поняття «біогенна речовина» ввів В. Вернадський на початку 20 ст. у межах вчення про біосферу.

За речовинним складом виділяють такі біогенні гірські породи:

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Біогенні породи // Словник-довідник з екології / Уклад.: О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. С. 17.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Біогенні гірські породи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Біогенні гірські породи (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.10.2020

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності