Белла, Роберт Ніллі

Robert Neely Bellah.jpg

Бе́лла, Ро́берт Ні́ллі (англ. Bellah, Robert Neelly; 23.02.1927, м. Алтус, штат Оклахома, США — 30.07.2013, м. Окленд, штат Каліфорнія, США) — соціолог, релігієзнавець, автор концепції громадянської релігії, член Американської академії мистецтв і наук (з 1967).

Белла, Роберт Ніллі

(Bellah, Robert Neelly)

Народження 23.02.1927
Місце народження Алтус
Смерть 30.07.2013
Місце смерті Окленд
Alma mater Гарвардський університет
Напрями діяльності соціологія, релігієзнавство

Життєпис

Закінчив у 1950 Гарвардський університет за спеціальністю соціальна антропологія. 1955 отримав ступінь PhD з соціології та далекосхідних мов (докторська дисертація присвячена релігії в добу Токугава). Вів дослідження в галузі сходознавства, ісламознавства, історії та соціології релігії, володів кількома мовами (японською, китайською, арабською, французькою, німецькою). Серед його наукових консультантів був Т. Парсонс.

З 1957 викладав у Гарварді, з 1967 і до кінця життя — професор соціології в Каліфорнійському університеті в Берклі. Упродовж 1967–1997 — також професор соціології в Школі публічної політики імені Дж. Р. Форда.

Погляди і праці

Автор резонансної статті «Громадянська релігія в Америці» («Civil Religion in America»; 1967), що принесла йому міжнародну відомість. Увів у широкий науковий обіг термін «громадянська релігія», осмислював її як надконфесійний феномен, особливий і добре інституалізований «релігійний напрям» із системою власних цінностей, вірувань, ритуалів, символів, священних писань тощо. Доводив, що більшість населення, незалежно від релігійних преференцій та ідентичностей, сприймають цю сукупність загальних смислів, ритуалів, символів, свят, ідей як загальнозначущі, наділені сакральним значенням. Висвітлив роль громадянської релігії у легітимації державної влади, функціонуванні публічної сфери, формуванні патріотичних почуттів, консолідації та ідентифікації американської нації. Обґрунтував відмінності американської громадянської релігії від французької та радянської.

Спираючись на ідеї та методологію Т. Парсонса, розробив оригінальну схему еволюції релігії, в якій виділив 5 етапів: 1) примітивні релігії (вірування тубільців); 2) архаїчні (релігії Єгипту, Месопотамії тощо); 3) історичні (юдаїзм, конфуціанство, християнство, іслам, буддизм); 4) ранньомодерні (протестантизм); 5) модерні (сучасні) релігії. Серед характерних рис сучасного етапу вказав на релігійний плюралізм та релігійний індивідуалізм. Досліджував процеси «приватизації» релігії [«Звички серця. Індивідуалізм та приналежність у американському житті» («Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life»; 1985, у співавт.)], увів термін «шейлаїзм». Його праці істотно вплинули на міждисциплінарні розвідки форм постмодерної релігійності.

Основні праці: «Релігія в добу Токугава» («Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan»; 1957), «Релігійна еволюція» («Religious Evolution»; 1964), «Релігія і прогрес у сучасній Азії» («Religion and Progress in Modern Asia»; 1965), «За межами віри» («Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World»; 1970), «Нова релігійна свідомість» («The New Religious Consciousness»; 1976), «Різновиди громадянської релігії» («Varieties of Civil Religion»; 1980) та ін. Останньою фундаментальною працею стала «Релігія в людській еволюції: від палеоліту до Осьового часу» («Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age»; 2011).

Визнання

2000 отримав Національну гуманітарну медаль США (National Humanities Medal) з рук президента Б. Клінтона на визнання його зусиль з висвітлення важливості спільнотності в американському суспільстві.

2007 нагороджений премією Американської академії релігії.

Праці

  • Civil Religion in America // Religion in America. 1967. Vol. 96 (1). P. 1–21.
  • Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World. Berkeley : University of California Press, 1991. 306 р.
  • Imagining Japan: The Japanese Tradition and its Modern Interpretation. Berkeley : University of California Press, 2003. 254 р.
  • Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age. Cambridge : Harvard University Press, 2017. 746 р.
  • Р о с . п е р е к л а д — Религия в человеческой эволюции: от палеолита до осевого времени. Москва : ББИ, 2019. 741 с.

Література

  1. Cristi M. From Civil to Political Religion: The Intersection of Culture, Religion and Politics. Waterloo : Wilfred Laurier University Press, 2001. 293 p.
  2. Bortolini M., Cossu A. Two Men, Two Books, Many Disciplines: Robert N. Bellah, Glifford Geertz, and the Making of Iconic Cultural Objects // Sociological Amnesia: Cross-Currents in Disciplinary History. Abingdon : Routledge, 2015. Р. 37–55.
  3. Religion and the Social Sciences: Conversations with Robert Bellah and Christian Smith / Ed. by R. Reno, B. McClay. Eugene : Cascade Books. 2015. 140 p.
  4. Кондратик Л. Концепція громадянської релігії Роберта Белла: pro et contra // Соціологічні студії. 2018. Вип. 2 (13). Р. 29–36.

Автор ВУЕ

А. В. Арістова


Покликання на цю статтю: Арістова А. В. Белла, Роберт Ніллі // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Белла, Роберт Ніллі (дата звернення: 21.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
07.08.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності