Бахмутська западина

Ба́хмутська запа́дина, Ба́хмутська котлови́на — тектонічна структура на Донбасі.

Розташована на північному заході Донецького прогину в області його зчленування з Дніпровсько-Донецькою западиною. Є депресією поверхні кристалічного фундаменту Східно-Європейської платформи глибиною до 22 км; розміри 50 × 45 км. Із півночі, сходу і півдня обмежена глибинними розломами.

Складена породами девонської теригенно-вулканогенної соленосної, кам’яновугільної, нижньопермської галогенної, тріасової сіробарвної, крейдової карбонатної та палеоген-неогенової теригенно-карбонатної формацій. Опускається зі швидкістю 1–4 мм/рік.

Із Бахмутською западиною пов’язані родовища кам’яної солі (Артемівське родовище кам’яної солі, Новокарфагенське, Слов’янське), гіпсу (Артемівське), вогнетривких глин (Часовоярське родовище вогнетривких глин), численні родовища будівельних матеріалів (пісків, керамічних глин). Перспективна для пошуку пасток вуглеводнів.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2004. Т. 1. 640 с.
  2. Дудніков М. Особливості геологічної будови південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (Бахмутська котловина) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2012. Вип. 59. С. 38–42.
  3. Михайлов В. А., Карпенко О. М., Курило М. М. та ін. Горючі корисні копалини України та їхня геолого-економічна оцінка. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. 655 с.
  4. Палеогеография Донецкого бассейна // Donpaleo. URL: http://www.donpaleo.ru/T/geogr/index.htm

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Бахмутська западина // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бахмутська западина (дата звернення: 6.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.09.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності