Бартоломей Англійський

Перша сторінка енциклопедії «Про природу речей»

Барто́ломе́й Англі́йський (Варфоломей, Барфоломей; лат. Bartholomaeus Anglicus, англ. Bartholomew the Englishman, Berthelet; точні дати і місця народження і смерті невідомі, бл. 1190 — після 1250, ймовірно м. Магдебург, тепер Німеччина) — монах-францисканець, схоласт, енциклопедист.

Бартоломей Англійський

(Bartholomaeus Anglicus)

Народження бл. 1190
Місце народження невідомо
Смерть після 1250
Місце смерті ймовірно, Магдебург
Напрями діяльності теологія, енциклопедистика, викладання
Традиція/школа католицизм

Життєпис

Достеменних відомостей про життя діяча бракує.

Ймовірно, походив з Англії (доказом на те є ім’я «Англійський» у францисканських хроніках 13 ст. та вільна праця з англомовними джерелами). Навчався спершу в Шартрській (або в Оксфордській) школі, завершив теологічну освіту в Паризькому університеті. Перший запис про Бартоломея як викладача Біблії в Парижі датують 1224. Близько 1225 приєднався до францисканського ордену.

1230 або 1231 за рішенням капітулу відправлений у м. Магдебург для викладання теології. Про його подальше життя достовірних свідчень немає. За припущеннями, викладав, реорганізовував францисканську школу в м. Магдебургу, провів у Саксонії решту життя.

Основну частину свого головного твору — енциклопедії «De proprietatibus rerum» — уклав, імовірно, ще до відбуття в Саксонію. Остаточно завершив працю до 1250.

Енциклопедія

Автор енциклопедичного твору «Про властивості речей» («De proprietatibus rerum») в 19-ти книгах («Про Бога», «Про ангелів», «Про душу», «Про елементи, «Про людське тіло», «Про вік людини», «Про Землю і небо», «Про повітря», «Про часи», «Про країни», «Про камені» «Про трави і рослини» тощо). Порядок книг, за поясненням автора у Пролозі, відповідає порядку творіння та ієрархії Всесвіту. Кількість книг є сумою чисел 12 (знаки зодіаку) та 7 (відомих планет) як символ універсальності й всеохопності твору.

Енциклопедія була призначена для студентства та широкого загалу, дидактичних і освітніх цілей (відмічають її доступну мову). В компендіумі зібрано загальні відомості з різних галузей середньовічної науки: теології, медицини (найдокладніша частина твору), космології, астрології, метеорології, ботаніки, географії, геології тощо. Матеріали розподілені за рубриками, а всередині кожної книги — розташовані за алфавітом (за винятком книги 7, яка описує хвороби людини «з голови до ніг»).

За традицією, автор підкріплює свідчення покликаннями на авторитетні джерела (від античних до тогочасних) — Аристотеля, Геродота, Галена, Цицерона, Плінія Старшого, Аврелія Августина, Василія Великого, Бернарда Клервоського, Ансельма Кентерберійського, римських пап, Роберта Гроссетеста (найпізніша серед цитованих праць), а також на праці арабських (Авіценну, аль-Газалі, Аверроеса, ар-Разі) та юдейських (Авіцеброна, «Йосиппон») мудреців. Особливо часто посилався на Ісидора Севільського (бл. 600 цитат). Ретельні вказівки на використані джерела дозволяють скласти уявлення про корпус текстів, доступних для середньовічного вченого.

В описі країн та регіонів світу наводив цікаві (часом фантастичні) відомості про землі Балтії, східно-європейських країн, Русі («Рутенії»), Скіфії, Галицько-Волинських терен («Галлація») тощо. Дослідники відмічають їх тенденційність – автор, очевидно, був прихильником завойовницьких устремлінь німецьких хрестоносців.

Також Бартоломій Англійський є автором творів «Алегорії або тропології в обох Завітах» («Allegoriae simul et tropologiae in utrumque Testamentum»), «Алегорії про Старий та Новий Завіти» («Allegoriae Veteris et Novi Testamenti»). Приписування йому ще низки праць, зокрема «Житія святих» («Chronicon de sanctis»), «Коментаря до Євангелій від Марка та Матвія» («Commentaria in evangelia Marci et Matthei»), «Проповідей» («Sermones»), є дискусійним.

Визнання

Енциклопедія Бартоломея Англійського виконала помітну просвітницьку, дидактичну, популяризаційну функції, послужила інкорпорації знань античності й арабського Сходу до середньовічної європейської культури.

«Про природу речей» зажила значної популярності в тогочасній Європі, перекладена кількома європейськими мовами (французькою 1372, англійською 1397, пізніше — іспанською, німецькою, італійською), зберігала свій вплив бл. 300 років. Численні примірники праці зберіглися дотепер. На поч. 20 ст. фахівці налічували бл. 90 манускриптів у книгозбірнях Німеччини, Бельгії, Франції, Великої Британії, Італії, Австрії, Іспанії тощо (більшість — латиномовні).

Популярність твору у Тюдорівській Англії була такою, що автора прозвали «англійським Плінієм».

Твір Бартоломея Англійського став однією з перших друкованих книг. За період з кін. 15 до поч. 17 ст. витримав 75 видань у латиномовному оригіналі та перекладах.

Праці

  • De proprietatibus rerum : in 6 vol. Turnhout : Brepols, 2007.
  • Англ. переклад — Mediaeval Lore From Bartholomaeus Anglicus / Еd. by R. Steele. London : De La More Press, 1905. 195 p.
  • On the Properties of Things. John Trevisa's Translation of Bartholomaeus Anglicus' De Proprietatibus Rerum : in 3 vol. Oxford : Clarendon Press, 1975.
  • Рос. переклад — О свойствах вещей: Фрагменты / Пер. с лат. В. И. Матузова // Матузова В. И. Английские средневековые источники IX–XIII вв. Москва : Наука. 1979. С. 80–87.

Література

  1. Thorndike L. Some Thirteenth-Century Classics // Speculum. 1927. Vol. 2. Р. 374–384.
  2. Bouard M. de. Encyclopedies medievales. Sur la «connaissance de la nature et du monde» au moyen age // Revue des questions historiques. 1930. Т. 58. № 112 (2). Р. 258–304.
  3. Матузова В. И. Английские средневековые источники IX–XIII вв. / Пер. с лат. В. И. Матузова. Москва : Наука. 1979. 268 с.
  4. Gerling B. «De proprietatibus rerum»: die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus (um 1230) und deren Abschnitte zur Zahnheilkunde. Köln : Kölner medizinhistorische Beiträge, 1991. 383 p.
  5. Meyer H. Die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus: Untersuchungen zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von «De proprietatibus rerum». München : W. Fink, 2000. 523 р.
  6. Жильсон Э. Философия в средние века / Пер. с фр. Москва : Культурная Революция, Республика, 2010. 678 с.

Автор ВУЕ

А. В. Арістова


Покликання на цю статтю: Арістова А. В. Бартоломей Англійський // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бартоломей Англійський (дата звернення: 6.12.2021).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.05.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності