Барботування

Барботува́ння — продавлювання (пропускання) газу через шар рідини.

Застосовується для парового нагрівання рідини, перемішування агресивних рідин і абразивних пульп, пиловловлення.

Барботування також супроводжує процеси абсорбції, флотації, ректифікації, флокуляції. Під час ректифікації і абсорбції барботування відбувається на тарілках так званих барботажних колон. У процесі утворюється розвинена міжфазна поверхня «рідина»«газ», що сприяє інтенсифікації тепло- і масообмінних процесів, а також повнішій хімічній взаємодії.

Проштовхування газу крізь товщу рідини застосовують також для гомогенізації гідросумішей і суспензій.

Барботування повітрям використовують під час мембранної дистиляції для зменшення впливу температурної поляризації.

Для пропускання крізь шар рідини бульбашок газу або пари застосовують спеціальний пристрій — барботер. У ньому газові часточки диспергуються зануреними в рідину конструктивними елементами — перфорованими трубами чи чашами, ковпачками тощо.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Barbotage: Centre national de ressources textuelles et lexicales // CNRTL. URL: https://www.cnrtl.fr/lexicographie/barbotage/0

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Барботування // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Барботування (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
15.02.2021

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності