Баддя

Баддя прохідницька. Кошик для гірничої породи. Ілюстрація з книги Г. Агриколи «De Re Metallica» («Про гірництво та металургію», 1556).
Баддяний підйом у пізньому Середньовіччі.

Баддя́ (цебро́, цебе́р) — конічна або циліндрична за формою посудина; багатозначний термін: 1) Дерев'яна (рідше металева) зрізана діжка для господарських потреб.

2) Цеберка — велике відро; дерев’яна посудина конічної форми з прикріпленою дужкою, призначена для зберігання та перенесення рідини.

3) Велике дерев’яне або металеве відро конічної чи циліндричної форми. Ним підіймають воду з колодязя, руду або ґрунт із шахт.

4) Давнє дерев'яне кругле корито, в якому прали або золили — випарювали матерчасті вироби у розчині золи.

5) Баддя прохідницька — елемент баддяного підйому, що слугує кабіною для підіймання породи, обладнання, матеріалів, а також людей під час будівництва вертикальних гірничих виробок. Складається з циліндричного корпусу та шарнірно поєднаної з ним дуги.

Прохідницька баддя може бути несамоперекидною (місткістю від 0,75 до 1 м3) чи самоперекидною (місткістю від 1 до 6,5 м3). Друга не потребує ручної праці та скорочує тривалість циклу підіймання.

Застосування прохідницької бадді докладно описано Г. Агриколою у його праці — першій європейській гірничо-металургійній енциклопедії «Про гірничу справу та металургію» (1556). Малою баддею вручну підіймали близько 35 кг вантажу, а великою (за допомогою кінного рушія) — близько 210 кг. Прохідницькі бадді застосовувалися у будівництві шахт-копанок, глибоких колодязів тощо.

Додатково

Баддяний підйом — тимчасова шахтна установка, яку застосовують у будівництві вертикальних, а також горизонтальних або похилих виробок для підйому і спуску людей, матеріалів та інструментів, видачі породи, а ще — огляду кріплення і підвісного обладнання. Конструкція включає підіймальне обладнання (бадді, підіймальні машини, підіймальні і напрямні канати, завантажувальні і розвантажувальні механізми) і гірничотехнічні споруди (будівлю підіймальної машини, приймальний і вантажний бункери, копер тощо).

Баддяні підіймальні машини належать до неврівноважених систем. За режимом роботи розрізняють одно- і двокінцеві, за числом барабанів — одно- і двобарабанні. Привод, як правило, асинхронний.

Перевагами баддяного підйому є гнучкість режиму роботи, простота систем асинхронного привода, невеликі первинні витрати на обладнання. Серед недоліків — низький коефіцієнт корисної дії (0,2–0,4); складність управління рухом на зниженій швидкості.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Agricolae G. De Re Metallica libri XII. London : Forgotten Books, 2018. 592 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Баддя // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Баддя (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.02.2021

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності