А..., ан...

А..., ан... (грец. ἀ..., ἀν...) — префікс, що надає похідному слову значення заперечення, відсутності або недостатності означуваного явища, дії, процесу, властивості тощо. А... вживається перед коренем, що розпочинається з приголосного звука (наприклад, алогізм), ан... — перед коренем, що розпочинається з голосного звука (наприклад, анаероби).

Автор ВУЕ

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності