Аутоімунні захворювання

Аутоіму́нні захво́рювання — хвороби, спричинені порушенням нормальної імунної толерантності (синтезом аутоантитіл) до власних антигенів.

Історична довідка

Вивчення аутоімунних захворювань розпочалося у першій половині 20 ст. паралельно зі становленням імунології як науки.

Етіологія та патогенез

Причини

Причини аутоімунних захворювань досліджені недостатньо. Серед тих, якими супроводжується пригнічення супресорної активності Т-лімфоцитів та антиідіотипових антитіл, зокрема перенесені інфекції, частіше — вірусні захворювання; генетичні аномалії, опромінення організму, вплив важких металів тощо.

Частота аутоімунних захворювань відносно невелика, коливається у різних географічних регіонах, що свідчить про вплив чинників довкілля.

Механізми розвитку

Виникають як реакція імунної системи на антигени, утворені в організмі за змін антигенних властивостей власних тканин унаслідок дії зовнішніх фізичних чинників (опіки, відмороження, травми); утворення комплексів власними білками з хімічними речовинами та медикаментами; пошкодження тканин, спричинене бактеріальною або вірусною інфекцією; виділення у кров антигенів, через порушення фізіологічної ізоляції певних тканин.

Класифікація

Єдиної класифікації аутоімунних захворювань не існує. Їх поділяють на органоспецифічні, що виникають в імунно відокремлених органах (щитоподібна залозатиреоїдит, око — офтальмія, нервова системарозсіяний склероз, надниркові залози — ідіопатична Аддісонова хвороба, яєчники — асперматогенія та інші) й органонеспецифічні (сполучна тканина та суглоби — ревматоїдний артрит, системний вовчак червоний, дерматоміозит, склеродермія, вузликовий періартеріїт; кров — ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, автоімунна гемолітична анемія; кишківник — целіакія, Крона хвороба тощо).

За патогенезом аутоімунні захворювання поділяють на хвороби з підтвердженим (гемолітична анемія, імунна тромбоцитопенія, тиреоїдит Хашимото, гіпертиреоз, діабет цукровий, неплідність, симпатична офтальмія, перніціозна анемія, аутоімунний гепатит, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит тощо) та ймовірним (первинний біліарний цироз, синдром Шегрена, вузликовий періартеріїт та інші) імунним патогенезом.

Лікування

У сучасному лікуванні аутоімунних захворювань використовують біологічні агенти, що впливають на специфічні запальні та ефекторні шляхи, наприклад, блокатори тумор-некротизуючого фактора альфа, а також імунодепресанти, глюкокортикоїди, цитостатики.

Література

  1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и алергология. 4-е изд., доп. Киев : Полиграф-плюс, 2010. 552 с.
  2. Кузнецова Л. В., Бабаджан В. Д., Харченко Н. В. та ін. Імунологія. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013. 565 с.
  3. Тихонова Т. М. Діагностична значущість автоімунних маркерів у визначенні варіанта перебігу цукрового діабету // Ендокринологія. 2013. Т. 18. № 4. С. 39–45.
  4. Wang L., Wang F., Gershwin M. Human Autoimmune Diseases: a Comprehensive Update // Journal of Internal Medicine. 2015. № 278 (4). P. 369–395.
  5. Ткаченко О. В., Найдьонова Ю. Л. Автоантитіла до нейроантигенів і нейропсихологічні характеристики у пацієнтів із ревматоїдним артритом // Міжнародний неврологічний журнал. 2016. № 2. С. 65–68.
  6. Пашковська Н. В. Селен та автоімунні захворювання щитоподібної залози // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017. Т. 13. № 1. С. 33–38.
  7. Hintenberger R., Falkinger A., Danninger K. et al. Cardiovascular Disease in Patients with Autoinflammatory Syndromes // Rheumatology International. 2017. № 38 (1). P. 37–50.
  8. Duan L., Rao X., Sigdel K. Regulation of Inflammation in Autoimmune Disease // Journal of Immunology Research. 2019. Vol. 2019. P. 1–2. URL: http://downloads.hindawi.com/journals/jir/2019/7403796.pdf

Автор ВУЕ

О. М. Радченко


Покликання на цю статтю: Радченко О. М. Аутоімунні захворювання // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аутоімунні захворювання (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.11.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності