Архітектурна пам'ятка

Земське початкове народне училище у с. Лемеші Козелецького р-ну Чернігівської обл. – архітектурна пам’ятка місцевого значення
Фото В. Вечерського
Іллінська церква з дзвіницею у с. Суботів Чигиринського р-ну Черкаської обл. – архітектурна пам’ятка національного значення
Фото В. Вечерського
Резиденція митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях – архітектурна пам’ятка всесвітнього значення
Фото В. Вечерського
Архітектурні пам’ятки в ансамблі Почаївської Свято-Успенської лаври у м. Почаїв Кременецького р-ну Тернопільської обл.
Фото В. Вечерського
Архітектурні пам’ятки у складі історичного центру м. Львова
Фото В. Вечерського
Комплексна архітектурна пам’ятка – Софійський собор у Києві
Фото В. Вечерського


Архітекту́рна па́м’ятка — зафіксоване в матеріальній формі свідчення певного етапу, напряму, аспекту розвитку архітектури, елемент архітектурної спадщини.

Згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини», архітектурна пам’ятка — це занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі — Реєстр) окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково збереглися в автентичному стані й характеризуються відзнаками певної культури, епохи, стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів.

Характеристика

До архітектурних пам’яток належать будівлі та споруди різного функціонального призначення:

Архітектурні пам’ятки поділяються на 3 категорії обліку:

  • пам’ятки місцевого значення заносяться до Реєстру Міністерством культури України;
  • національного значення — до Реєстру Кабінетом Міністрів України;
  • всесвітнього значення — до Списку всесвітньої спадщини Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (м. Париж) за поданням України як держави (здійснюється спільно міністерствами культури та закордонних справ).

Архітектурні пам’ятки за типом належать до споруд (витворів) і можуть входити як окремі компоненти до складу інших типів пам’яток — комплексів або ансамблів (Почаївська Свято-Успенська лавра) і визначних місць (Львова історичний центр). Архітектурні пам’ятки можуть бути комплексними (мати водночас ознаки кількох видів пам’яток). Так, Софійський собор у Києві є одночасно пам’яткою архітектури, монументального мистецтва, історії та археології.

Для кожної пам’ятки визначається предмет її охорони — це матеріальне втілення художньо-естетичних якостей пам’ятки в архітектурній формі та розпланувально-просторовій композиції, її матеріально-технічній структурі, її складових чи окремих фрагментах, а також місце розташування пам’ятки та роль у середовищі.

Значення

Усі архітектурні пам’ятки охороняються державою: їхнє знищення, пошкодження, зміна заборонені законом. У разі вчинення таких дій винні несуть кримінальну відповідальність.

Джерела

  1. Про охорону культурної спадщини: Закон України № 1805-III від 08.06.2000 // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 39. Ст. 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.
  2. Державний реєстр нерухомих пам'яток України. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244910406

Література

  1. Мардер А. Пам’ятка архітектури // Мардер А. П., Євреїнов Ю. М., Вечерський В. В. та ін. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 205.
  2. Вечерський В. В. Архітектурні пам’ятки в універсальній енциклопедії: проблеми репрезентації // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавствоъ. 2019. Т. 2. № 2. С. 125–139.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Архітектурна пам'ятка // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архітектурна пам'ятка (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
28.01.2021

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності