Арсенові руди

Арсе́нові ру́ди — природні мінеральні утворення, вміст арсену в яких достатній для економічно доцільного вилучення цього елемента або його сполук.

Характеристика

Арсен складає близько 1,5 % земної кори і є 53-м найпоширенішим хімічним елементом. Відомо понад 120 мінералів, що містять арсен. Домінантними комерційними джерелами арсену, разом з реальгаром, є мінерали з формулою MAsS та MAs2 (де M — Fe, Ni, Co). Найбільш поширені мінерали — арсенопірит (арсеновий колчедан) FeAsS (46,0 % As), льолінгіт (арсенистий колчедан) FeAs2 (72,8 % As), реальгар AsS (70,1 % As), аурипігмент As2S3 (61,0 % As).

Більшість родовищ належать до ендогенної серії, плутоногенного та вулканогенного класів гідротермальної групи. Сполуки арсену найчастіше трапляються в комплексі з кольоровими і благородними металами (Сu, Zn, Pb, Au, Ag та інші). Арсен у таких рудах міститься або як незалежний мінерал, або як ізоморфна домішка серед рудотвірних мінералів.

Арсенові руди поділяють на власне арсенові, золото-арсенові, поліметалічно-арсенові, мідно-арсенові, кобальто-арсенові, олов’яно-арсенові. Мінімальний вміст арсену в промислових рудах — 2 %, але зазвичай розробляють більш багаті руди із вмістом арсену 5–10 %. В окремих багатих родовищах вміст As в руді сягає 25–35 %. Значні кількості арсену концентруються в більшості поліметалічних руд кольорових металів. Переважно він генетично асоціюється з вольфрамовими, олов’яними, цинковими, нікелевими, мідними і кобальтовими рудами. Мінерали арсену також є в родовищах золотоносних та срібних руд. Основну масу арсену та його сполук (понад 90 %) отримують під час переробки поліметалічних руд.

Поширення

Серед промислових типів світових родовищ найважливіші мідно-арсенові родовища США (штат Монтана), Швеції, Норвегії та Японії, арсеново-кобальтове в Канаді (провінція Онтаріо). Арсеново-олов’яні родовища поширені в Болівії та Англії. Золото-арсенові родовища відомі в США (штат Монтана), Франції, реальгар-аурипігментові —в Ірані, Кореї, Китаї, Греції, Північній Македонії, США (штат Невада).

Найбільш значущі родовища: США (Б’ютт, Голд-Гілл та інші), Швеція (Буліден), Мексика (Матеуала, Чіуауа), Японія (Касіока, Сасатятані), Болівія (Потосі).

Джерела імпорту (2015–2018): металічний арсен: Китай — 93 %; Японія — 4 %; Гонконг — 3 %; інші — до 1 %. Триоксид арсену: Китай — 50 %; Марокко — 47 %; Бельгія — 2 %; інші — 1 %. Усі форми арсену: Китай — 55 %; Марокко — 42 %; Бельгія — 2 %; інші — 1 %.

Арсенові руди в Україні

В Україні промислових арсеновмісних руд не виявлено. Арсен трапляється в комплексних рудах. Наприклад, у Закарпатті ртутне зруденіння здебільшого комплексне ртутно-поліметалічне, інколи — ртутне і ртутно-стибієве з арсеном.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Mineral Commodity Summaries 2020. Reston : U.S. Geological Survey, 2020. 204 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Арсенові руди // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Арсенові руди (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.07.2021


Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності