Апраксія

Апра́ксія (від грец. ἀπραξία — бездіяльність) — нездатність збереження елементарних рухових актів і виконання довільних рухів та дій з предметами, попри відсутність порушень моторної, сенсорної систем і мозочка.

Термін «апраксія» уперше згадано 1871 в трактаті Г. Штейнталя про порушення мови. Різні форми апраксії пов’язані з патологією лівої або правої півкулі головного мозку. Деякі підтипи апраксії характерні для ураження тім’яної частки, моторної кори головного мозку та базальних гангліїв. Найчастіше апраксію спостерігають у разі пошкодження лівої півкулі головного мозку, нерідко в поєднанні з афазією. Зазвичай, вона проявляється білатерально (дзеркально симетрично), навіть у разі одностороннього ураження.

Види апраксій:

1) Ідеомоторна апраксія — найпоширеніший тип апраксії, для якого характерно порушення довільних рухів, попри неушкоджені сенсорні, моторні функції та мову. Зазвичай, проявляється тоді, коли пацієнтів усно просять виконати жест кінцівкою. Хворим простіше зімітувати жест або діяти у відповідь на візуально представлений об’єкт. Пацієнти з ідеомоторною апраксією демонструють часові та просторові помилки, що впливають на терміни, послідовність, амплітуду, конфігурацію й положення кінцівки в просторі.

2) Концептуальна апраксія викликає труднощі з виконанням складного, багатоступеневого завдання (наприклад, заварити чай). Часто спостерігають у пацієнтів із масивним ушкодженням лівої півкулі, недоумством, деменцією або делірієм.

3) Орофаціальна апраксія характеризується порушенням довільних рухів обличчя, рота, язика, гортані, глотки (наприклад, повітряний поцілунок), пов’язана з ураженням нижньої частини лобової частки, острівця і базальних гангліїв. Часто поєднується з апраксією кінцівок і розглядалася як підтип ідеомоторної апраксії.

4) Кінетична апраксія, для якої характерні точні або незграбні рухи кінцівок. Є й інші апраксії: ходи, мови, письма, конструктивна, просторова тощо. Апраксія зумовлює значні проблеми під час виконання повсякденних життєвих завдань і знижує працездатність людини. Найчастіше трапляється апраксія рухів кінцівок, апраксія черепної мускулатури (орофаціальна апраксія) та апраксія тонко координованих рухів артикуляції (апраксія мови).

Література

  1. Gross R. G., Grossman M. Update on Apraxia // Current Neurology and Neuroscience Reports. 2008. № 8 (6). P. 490–496.
  2. Rohrer J. D., Rossor M. N., Warren J. D. Apraxiain progressive nonfluent aphasia // Journal of Neurology. 2010. № 257 (4). P. 569–574.
  3. Worthington A. Treatments and technologies in the rehabilitation of apraxia and action disorganisation syndrome: A review // NeuroRehabilitation. 2016. № 39 (1). P. 163–174.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю: Чабан О. С., Трачук Л. Є. Апраксія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апраксія (дата звернення: 3.12.2021).

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності