Апное

Апно́е під час сну (від грец. ἄπνοος — бездиханний), синдром обструктивного апное / гіпопное сну (СОАГС) — поєднання надмірної денної сонливості та порушень дихання під час сну, зумовлені інтермітуючими, повторюваними епізодами колапсу верхніх дихальних шляхів. Повне спадання верхніх дихальних шляхів із 10-секундним або тривалішим припиненням вентиляції. Гіпопное — часткове звуження просвіту верхніх дихальних шляхів із 10-секундним або тривалішим зниженням вентиляції на 50 % і більше. Епізоди СОАГС вважають обструктивними, якщо під час них зберігаються дихальні зусилля. За відсутності таких епізоди СОАГС розглядають як центральні. СОАГС класифікують за ступенем тяжкості перебігу на легкий, середньої тяжкості й тяжкий.

Історична довідка

Вивчення СОАГС розпочато давньоримським ученим Еліаном Клавдієм (4 ст. до н. е.): він описав страждання Діонісія, який жив у напівсні й постійно боявся померти уві сні. 1966 А. Гасто (1915–1995; Франція) зі співавторами визначили клінічну суть СОАГС. 1981 уперше запропоновано спосіб лікування — СОАГС-терапію. Першу в Україні полісомнографічну лабораторію створено 1996 на базі відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського.

Етіологія і патогенез

Причини СОАГС

Чинниками ризику СОАГС є анатомофункціональні (зменшення калібру верхніх дихальних шляхів) зміни, генетична схильність, паління, ожиріння, чоловіча стать, жіноча стать у постменопаузі, похилий вік.

Механізми розвитку СОАГС

У хворих під час сну знижується тонус м’язів глотки, що призводить до звуження просвіту верхніх дихальних шляхів, часткового або повного їх спадання та зупинки легеневої вентиляції. Гіпоксемія та гіперкапнія призводять до зростання дихальних зусиль для відновлення прохідності дихальних шляхів і пробудження. Після засинання виникає м’язова гіпотонія — це може повторюватися сотні разів за ніч, що призводить до порушення нормального перебігу сну, розвитку денної сонливості, циркуляторних і гемодинамічних розладів, оксидантного стресу, синдрому системного запалення.

Клініка

Симптоми

Надмірна денна сонливість, хропіння, зупинки дихання під час сну, часті нічні пробудження.

Перебіг

СОАГС істотно знижує тривалість і порушує якість життя хворих. Соматичні наслідки СОАГС: кардіоваскулярні — гіпертензія артеріальна (АГ), ішемічна хвороба серця (ІХС), недостатність кровообігу, порушення серцевого ритму, інсульти й важкі метаболічні розлади — резистентність до інсуліну та лептину, цукровий діабет другого типу, ожиріння, еректильна (див. Ерекція) дисфункція.

Діагностика

Діагноз встановлюють за наявності у хворого клінічних проявів і функціональних ознак захворювання. СОАГС — стан, за якого апное / гіпопное-індекс (АГІ) ≥ 15 епізодів на годину або за значення АГІ від 5 до 14 епізодів на годину задокументовано денну сонливість, порушення свідомості або настрою, анамнез АГ, ІХС, гострого порушення мозкового кровообігу. Денну сонливість оцінюють за шкалою Епфорта. АГІ документують під час проведення полісомнографії.

Лікування та прогноз

Метою лікування СОАГС є усунення денної сонливості за допомогою корекції дихальних розладів під час сну. Методи лікування: модифікація способу життя, неінвазивна допоміжна вентиляція легень, оральні апліканти, хірургічне лікування. Фармакологічних засобів лікування СОАГС із доведеною ефективністю не існує. СІПАП-терапія (англ. СРАР, Constant Positive Airway Pressure) — штучна вентиляція легень під постійним позитивним тиском — є «золотим» стандартом терапії СОАГС. За ефективного лікування прогноз сприятливий.

Профілактика

Первинна профілактика — підтримання нормальної маси тіла та здорового способу життя, відмова від паління. Вторинна профілактика — лікування за допомогою неінвазивної допоміжної вентиляції легень з метою збереження адекватної легеневої вентиляції.

Додатково

У Великій Британії в Правилах дорожнього руху зазначено, що водій може сідати за кермо тільки за умови нормального самопочуття, чіткої реакції та повної відсутності сонливості. У разі встановлення діагнозу СОАГС водій зобов’язаний припинити керувати автомобілем і повідомити агентство з видачі прав про свій стан здоров’я. Повернутися до керування транспортом дозволяється після початку лікування і досягнення контролю над сонливістю.

Література

  1. Management of Obstructive Sleep Apnea / Hypopnoea Syndrome in Adults. A National Clinical Guideline. Edinburgh : Scottish intercollegiate guidelenes network, 2003. 38 p.
  2. Фещенко Ю. И., Яшина Л. А. Синдром обструктивного апное-гипопное сна — важная общетерапевтическая проблема // Здоров’я України. 2008. № 22/1. С. 8–9.
  3. Continuous Positive Airway Pressure for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea / Hypopnoea Syndrome. London : National institute for health and clinical excellence, 2008. 25 p.
  4. Walter N. T. Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea in Adults // Proceedings of the American Thoracic Society. 2008. Vol. 5. P. 154–160.
  5. Фещенко Ю. И., Яшина Л. А., Ищук С. Г. Современные возможности диагностики и лечения синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна // Астма та алергія. 2009. № 3–4. С. 13–18.
  6. Epstein L., Kristo D., Friedman N. Clinical Guideline for the Evaluation, Management and Long-term Care of Obstructive Sleep Apnea in Adults. Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine // Journal of Clinical Sleep Medicine. 2009. Vol. 5. Is. 3. P. 263–276.
  7. Semelka M., Wilson J., Floyd R. Diagnosis and Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Adults // American Family Physician. 2016. № 94 (5). P. 355–360.

Автор ВУЕ

А. О. Яшина


Покликання на цю статтю: Яшина А. О. Апное // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апное (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.02.2021

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності