Антимоніт

Harvard Museum of Natural History. Stibnite. (Iyo) Ehime, Shikoku, Japan (DerHexer) 2012-07-20.jpg

Антимоні́т (від лат. antimonium — сурма) ― мінерал, стибій(+3) сульфід.

Антимоніт

Клас мінералу сульфіди
Колір свинцево-сірий
Форма кристалів стовпчасті й голчасті призматичні
Сингонія ромбічна
Твердість 2
Блиск металічний
Питома вага 4, 51–4, 66
Особливі характеристики крихкий

Термін 1845 ввів В. Гайдінгер. Трисульфід ланцюжкової будови складу Sb2S3, сингонія ромбічна, ромбо-дипірамідальний вид, утворює стовпчасті й голчасті призматичні кристали, їхні зростки, радіально-променисті й волокнисті агрегати, зерна. Трапляються гігантські призматичні стовпчасті кристали до 60 см завдовжки (Японія). Різновид: аморфний Sb2S3 ― метастибніт.

Теоретичний склад антимоніту: Sb ― 71,38 %, S ― 28,62 %. Домішки: As, Bi, Pb, Ag, Cu, Fe та ін. (0,0–0,n %). Густина 4,51–4,66 г/см3, твердість за Мооса шкалою твердості мінералів ― 2, колір свинцево-сірий, блиск металічний, крихкий. Важливий низько- і середньотемпературний гідротермальний мінерал антимоніто-кварцових жил та стибій-ртутних родовищ (Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Грузія, Японія, Китай, Румунія, Німеччина, Іспанія тощо). Трапляється разом з кіновар’ю, реальгаром, аурипігментом, кварцом, флюоритом, кальцитом, баритом, сфалеритом, піритом тощо.

В Україні поширений на Донбасі, особливо в рудах Микитівського ртутного поля в асоціації з кіновар’ю: утворює гнізда, жили, прожилки й великі кристали (до 5–8 см завдовжки). На Закарпатті частіше трапляється на периферії ртутних рудопроявів, часто в асоціації з реальгаром і кварцом. Виявлений також у Приазов’ї, Середньому Придніпров’ї й у Криму.

Антимоніт ― головне джерело стибію.

Література

  1. Минералы. Справочник : в 5 т. / Под ред. Ф. В. Чухрова. Москва : Академия наук СССР, 1960. 617 с.
  2. Бартошинский В. З., Возняк Д. К., Галабурда Ю. А. и др. Минералы Украины. Краткий справочник. Киев : Наукова думка, 1990. 408 с.
  3. Мінералого-петрографічний словник. Книга перша. Мінералогічний словник / Укл.: В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко. Харків : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ; Київ : ФОП Халіков Р. Х., 2018. 444 с.

Автор ВУЕ

В. М. Квасниця


Покликання на цю статтю: Квасниця В. М. Антимоніт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антимоніт (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.05.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності