Антаблемент

Антаблеме́нт ( фр. entablement, від лат. tabula — дошка) — верхня частина класичного архітектурного ордера , фасадна частина балкового перекриття, яке спирається на опори: колони, півколони або пілястри.

Складається з архітрава — балки, що безпосередньо перекриває прогін між опорами, на якому лежить фриз (стіна, яка зовні закриває балки перекриття) і несе завершальну частину — карниз, який захищає колонаду чи стіну від дощу і служить переходом до конструкцій даху. В архітектурі античної Греції антаблемент виконував переважно конструктивну роль (антаблемент Парфенона в Афінах); в архітектурі античного Риму його почали використовувати з декоративною метою для членування по вертикалі фасадів великих будівель. У європейській архітектурі ренесансу і бароко застосовували у перекриттях прогонів і у завершенні стін (ансамбль Собору святого Петра в Римі).

Розрізняють антаблемент повний, неповний і розкріпований.

Повний антаблемент має три канонічні структурні частини: архітрав, фриз, карниз. Властивий грецьким архітектурним ордерам (доричному, аттичному варіанту іонічного, коринфському), а також римським ордерам (доричному, іонічному, коринфському і композитному).

Неповний антаблемент первісно характерний для малоазійського варіанта іонічного ордера , а також тосканського ордера, у яких відсутній фриз. В архітектурі ренесансу, зокрема й в Україні, іноді зустрічається неповний антаблемент римо-доричного ордера, в якому є фриз, але відсутній архітрав (Успенська церква у Львові).

Антаблемент розкріпований увінчує або членує фасад будівлі й спирається на півколони або пілястри, яким відповідають невеликі виступи архітрава, фриза і карниза. Вперше зустрічається у римських тріумфальних арках, пізніше — у будівлях стилю ренесансу і бароко по всій Європі (собор святого Юра у Львові).

В Україні антаблемент повний, неповний, розкріпований широко застосовуються у репрезентативних мурованих будівлях 16–20 ст. стилів ренесансу, бароко, рококо, класицизму і еклектики (історизму).

Галерея

Література

  1. Антаблемент // Мистецтво України: Енциклопедія у 5 т. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. Т.1. С. 64;
  2. Вечерський В. В. Антаблемент; Антаблемент неповний; Антаблемент повний; Антаблемент розкріпований // Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 19-20.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Антаблемент // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антаблемент (дата звернення: 26.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
31.07.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності