Амфіболи

породотвірні мінерали класу силікатів однакової кристалохімічної будови, аніонний радикал яких є стрічковим

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності