Авіаційна промисловість

Державне підприємство "Антонов"

Авіаці́йна промисло́вість — галузь машинобудування, що виробляє літаки, вертольоти, авіаційні двигуни, прилади і устаткування для авіації.

Авіаційна промисловість спочатку формувалася як військово-промислова галузь і лише пізніше перейшла на випуск цивільних літальних апаратів. Наявність авіаційної промисловості у державі є ознакою високого рівня її технічного розвитку.

Матеріальна основа авіаційної промисловості — промислова база, що містить машинобудування, хімічну та електронну промисловість, кольорову металургію. Висока наукомісткість галузі є результатом особливої складності продукції. На розробку нових конструкцій бойової та цивільної авіаційної техніки йде від п'яти до десяти років.

Завдання досягнення високої експлуатаційної надійності продукції, забезпечення тривалості використання літаків (авіалайнерів до 20–30 років) викликає необхідність створення нових видів конструкційних матеріалів, удосконалювання всіх агрегатів авіаційної техніки. Наслідком є витрати на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу. Високий ступінь капіталомісткості авіаційної промисловості визначає високу монополізацію галузі: у провідних країнах налічується лише кілька (5–7) фірм, що випускають літальні апарати. Надзвичайно жорстка конкуренція сприяє злиттю навіть великих фірм усередині однієї країни («Боїнг» і «Макдонел-Дуглас» в США) і фірм різних країн у Західній Європі («Ейрбас індастрі», що об’єднала авіаційні фірми Франції, Німеччини, Великої Британії та Іспанії).

Україна має тривалу історію розвитку авіаційної промисловості (перші літаки були побудовані в Одесі на підприємстві «Анатра» 1911) і належить до небагатьох країн світу, що мають повний цикл створення авіаційної техніки. Галузь нараховує понад 60 підприємств, серед яких: Державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, підприємство «Мотор Січ» тощо. Серед здобутків української авіаційної промисловості — найбільші в світі транспортні літаки АН-124 «Руслан» та АН-225 «Мрія».

Література

  1. Савин В. С. Авиация в Украине: Очерки истории. Харьков : Основа, 1995. 264 с.
  2. Маслов М. О. Забытый первенец // Авиация и время. 1997. № 1. С. 35–36.
  3. Родионова И. А. Авиационная промышленность // Мировая экономика. Индустриальный сектор. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 496 с.
  4. Мухин М. Ю. Авиапромышленность СССР в 1921-1941 годах. Москва : Наука, 2006. 320 с.
  5. Харук А. І. Основні виробничі програми Запорізького авіамоторного заводу в 30-х — на початку 40-х рр. ХХ ст. // Дослідження з історії техніки. 2007. Вип. 10. С. 109–119.
  6. Харук А. І. Мілітаризація і централізація як провідні тенденції розвитку авіаційної промисловості України у 30-х роках ХХ ст. // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2009. Вип. 65. С. 139–143.
  7. Харук А. І. Нарис історії авіаційної промисловості України (1910–1980-ті рр.). Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. 304 с.

Автор ВУЕ

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності