Аборигенний вид

Абориге́нний вид — вид, що виник і живе в певній місцевості або має тривалу історію існування в її межах. Аборигенний вид — основа природних історично сформованих угруповань, тоді як у штучно створених екосистемах зазвичай поступається домінуючою роллю адвентивним видам. Аборигенний вид часто розглядається як окремий випадок застосування поняття Автохтони.

Література

  1. Экологические факторы пространственного распределения и перемещения гидробионтов / Рос. АН, Ин-т биологии внутр. вод им. И. Д. Папанина; [Разраб. А. С. Литвиновым и др.]. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1993. 334 с.
  2. Наndbook of alien species in Europe // Drake А. Invading nature: springer series in invasion ecology . Dordrecht : Springer, 2009. 399 p.

Автор ВУЕ

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності