Інертиніт

Інертиніт.jpg

Інертині́т (від лат. inertia — інертність) — група мацералів, відбивна здатність яких у вугіллі низької і середньої стадії вуглефікації та в осадових породах відповідного ступеня вуглефікації вища, ніж у вітриніту й ліптиніту, і нижча, ніж у вітриніту найбільш викосовуглефікованого вугілля та відповідної осадової породи.

Загальний опис

Термін «інертиніт» передбачає, що складові є більш інертними, ніж мацерали вітринітової і ліптинітової груп, особливо в процесах вуглефікації, де вони виявляють себе як розчинники. Термін спочатку був запропонований для спрощення термінології петрографії вугілля шляхом об’єднання в одному терміні фюзиніту, семіфюзиніту, склеротиніту і мікриніту. Група базується на схожих технологічних властивостях цих мацералів. Згодом до групи додали ще чотири мацерали — макриніт, інертодетриніт, фунгініт і секретиніт (останні два — різні форми склеротиніту).

Інертинітова група включає мацерали різного походження:

  • тканини (грибів або рослин більш високого рівня);
  • тонкі уламкові фрагменти;
  • геліфікований аморфний матеріал, у якому в процесі вуглефікації (див. Вуглеутворення) за рахунок окислювально-відновних та біохімічних процесів змінилися секреції клітин і сформувалась гранульована субстанція.

Фізико-хімічні характеристики

Відбивна здатність інертинітових мацералів починає перевищувати мацерали вітринітової групи в тих випадках, коли показник відбивання Rmax вітриніту й інертиніту досягає порядку 5 %. У інтернітів флуоресценція відсутня або ж є незначною в порівнянні з вітринітом. Розмір і міра збереження клітинних структур варіюють залежно від походження інертинітів і їхньої історії після відкладення.

Інертиніт має відтінки сірого: сірувато-білий до жовтувато-білого в більшості компонентів з високою відбивною здатністю (Rr > 6 %). Відтінки відображають умови відкладення. Відбивна здатність залежить, передусім, від хімічного складу інертинітових мацералів. Розкид величин відбивної здатності інертинітів в окремо взятому вугільному пласті зазвичай широкий. Стінки клітин фюзиніту можуть виявляти невелику анізотропію.

Інертеніти мають високий вміст кисню і низький вміст водню. Вміст вуглецю залежить від походження конкретного мацерала і/або швидкості процесів окиснення-відновлення, яких зазнав мацерал на стадії торфоутворення.

Поширення

Інертиніти присутні у більшості видів вугілля. Вугілля палеозойського періоду, особливо вугілля Гондвани, містить більше інертиніту, ніж вугілля мезозою і третинного періоду. Деяке вугілля крейди Північної Америки і деяке вугілля юри Європи містить велику кількість інертинітів. Піщані породи містять більше інертиніту, ніж інші осадові породи.

Технологічні властивості

Високий вміст інертиніту у вугіллі, особливо фюзиніту з пустими клітинами і семіфюзиніту, сприяють пилоутворенню при проведенні гірничих робіт. Реакційна здатність інертиніту при коксуванні залежить від фізико-хімічних характеристик різних мацералів і від ступеню вуглефікації вугілля. Інертиніт з відносно низькою відбивною здатністю і флуоресціюючий під час коксування частково або повністю плавиться, тоді як нефлуоресцентний не плавиться. Неплавкий інертиніт у вугільній шихті виконує функцію зв’язуючого матеріалу і при тонкому диспергуванні підвищує міцність коксу.

В умовах, характерних для котлів з пилоподібним паливом, більшість інертинітів зазнають змін. Інертиніт з найменшою відбивною здатністю перетворюються в пористий анізотропний напівкокс, тоді як інертиніт з найвищою відбивною здатністю зазвичай продукує велику кількість ізотропного напівкоксу, іноді з невеликими пухирцями виходу летких речовин.

Таблиця. Мацерали інертинітової групи

Мацерали з рослинними клітинними структурами

Фюзиніт

Семіфюзиніт

Фунгініт

Мацерали без рослинних клітинних структур

Секретиніт

Макриніт

Мікриніт

Фрагментарна речовина

Інертодетриніт

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  2. Короткий словник з петрографії вугілля / Уклад.: Г. Маценко, В. Білецький, Т. Шендрік. Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. 74 с.


Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю: Білецький В. С., Маценко Г. П. Інертиніт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Інертиніт (дата звернення: 20.01.2022).


Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
08.05.2020

Поширити

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності